Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Program MSc

Pokud se rozhodnete pro manažerský program MSc (Master of Science), můžete očekávat mnohem hlouběji odborné a teoretické ponoření se do určité oblasti. Program Master of Science využívá různé vědecké a výzkumné metody, hledá odpovědi na hypotézy, potvrzuje a vyvrací stanovené hypotézy. Jedná se zejména o teoretickou a vědeckou práci, která jde do hloubky konkrétního předmětu či oblasti.

Pro koho je program MSc vhodný?

Program MSc ocení především studenti, kteří se chtějí věnovat vědecké a teoreticko-vědecké činnosti a chtějí hledat odpovědi na obecné otázky daného oboru. Tento program je vhodný pro ty, kteří teoreticko-výzkumnými a vědeckými metodami hledají odpovědi na širší problematiku odboru, trhu a společnosti a chtějí si stanovit různé hypotézy, které chtějí v průběhu teoreticko-vědeckého výzkumu a bádání potvrzovat nebo vyvracet. Chtějí se zabývat širšími otázkami.

Shrnutí hlavních rozdílů mezi MBA a MSc

Studium MSc je na rozdíl od programu MBA laděné spíše teoreticky a obsahuje více vědeckovýzkumných prvků (např. Vypracování odborných projektů a prací). Dalším rozdílem je skupina zájemců, pro kterou je program určen.

Program MBA je primárně určen pro manažery s řídící praxí, kteří hledají teoretický základ, nové poznatky a zkušenosti, které by byli schopni flexibilně aplikovat do své každodenní práce.

Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. Absolvování programu MSc pro ně představuje konkurenční výhodu na trhu práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat