Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jak si vybrat studium MBA

Před deseti lety patřily držitelé titulu MBA (Master of Business Administration) k manažerské elitní skupině. V té době nabízelo studiu jen několik škol.

Od těch dob však zaznamenalo studium MBA pravý boom. Celosvětově dnes existuje více než tisíc takových studijních programů, z toho osm set v USA a tři sta v Evropě.

Rozšíření nabídky

Ročně získá titul MBA ve světě přes 80 tisíc studujících. Přitom nedošlo pouze k růstu počtu škol nabízejících tuto formu vzdělávání, ale i samotné studium MBA zažilo skutečnou inflaci. Zatímco dříve ho nabízeli pouze takzvané business schools, nyní lze tento titul získat na nejrůznějších odborných vysokých školách a univerzitách.

V důsledku toho nastal dokonalý zmatek. Výsledkem je, že na základě titulu MBA lze dnes jen těžko udělat úsudek o skutečné kvalifikaci člověka. Dokonce se tvrdí, že od určitého řídícího stupně mohou být efektivnější specializované kurzy.

Odklon od praxe?

Podle boloňské reformy evropského univerzitního studia (Boloňskou deklarací z roku 1999 zavazuje všechny evropské státy - signatářů deklarace - k neustálému přizpůsobování se vysokoškolského vzdělávání měnícím se potřebám a požadavkům společnosti a pokroku ve vědě a ke spolupráci ve vztahu k obsahu studia, iniciuje mobilitu studentů a pedagogů ) byl zaveden titul MBA jako jeden z možných po ukončení vysokoškolského studia. V současnosti neexistuje plnohodnotná alternativa k tomuto titulu, která by měla stejnou hodnotu.

Není tajemstvím, že tento typ manažerského vzdělávání přežívá dnes na celém světě stagnaci. Způsobují ji několik faktorů. Především jde o jistou inflaci tohoto studia na trhu vzdělávání a také o nedostatečná poptávka ze strany zaměstnavatelů. Nechybí ani výrazný vliv globalizace na strukturu a obsah studia MBA v jednotlivých zemích.

Nezanedbatelnou příčinou je i to, že výuka manažerů na těchto školách není vždy úzce propojena s praxí a nenavazuje na zkušenosti z řízení. S těmito faktory se každá škola vyrovnává po svém.

Žádné komentáře:

Okomentovat