Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jak se titul MBA u nás uznává

Posuzování dosaženého vzdělání po získání titulu MBA vždy závisí na tom, jaké má žadatel před nástupem na tento studijní program dosažené vzdělání.

Pokud MBA studium navazuje na vysokoškolské vzdělání prvního stupně (bakalářský studijní program) a jeho obsah je možné považovat za stejný nebo příbuzný studijní obor, po absolvování takového typu vzdělávání lze uznat vzdělání jako vysokoškolské vzdělání druhého stupně.

V případě, že MBA studium probíhalo v návaznosti na vysokoškolské vzdělání druhého stupně (magisterský nebo inženýrský studijní program), toto vzdělávání lze považovat za prohloubení kvalifikace nebo za vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. V žádném případě však ne za doktorský studijní program.

Pokud by MBA studium ukončil absolvent po střední škole je možné ho v případě, pokud standardní délka studia nepřesahuje dva roky, považovat za vyšší odborné studium. Pokud je zachována minimální délka studia, standardně tři roky, lze jej uznat za bakalářský studijní program.

Pro tento typ vzdělávání ale maturanti přímo po absolvování střední školy nastupují zřídka.

Žádné komentáře:

Okomentovat