Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

33. Větrání, klimatizace a vytápění

Vytápění budov:
V prostorech a místnostech, kde člověk pracuje, je nutné vytvářet zdravé prostředí. K zdravému prostředí patří.
- přiměřená teplota
- větrání
- odsávání (škodlivin, prachu)
- chlazení
- osvětlení

Ve vytápěcím období (zima) uniká teplo z místnosti do okolního prostředí okny, stěnami, dveřmi a větráním. Ztracené teplo doplníme vytápěním vytápěcími soustavami.

Druhy vytápění:
- Lokální vytápění - zdroj tepla je přímo ve vytápěných místnostech - kamna na tuhá, kapalná a plynná paliva.

- Etážové vytápění - kotel na teplovodní vytápění je umístěn ve stejném podlaží jako vytápěcí tělesa.

- Ústřední vytápění v budově - společná kotelna pro 1-3 domy - výkon 1,5 MW.

- Skupinové vytápění - bloková kotelna do 6 MW - možnost vytápět 500 a více bytů.

- Dálkové vytápění - teplárna s vysokotlakými kotli pro sídliště nebo větší část města s částečnou výrobou elektřiny.
Větrání a klimatizace

Princip a účel klimatizace:

Klimatizační zařízení vytváří a udržuje v klimatizovaných prostorách ovzduší (dílna) stálé teploty a relativní vlhkosti, bez zřetele na okolní klimatické poměry. Kromě toho udržuje v optimální míře proudění vzduchu v místnosti a předepsanou čistotu vzduchu. Teplo a vlhkost je udržována automatickou regulací.

Druhy a způsoby větrání:

1) Přirozené větrání (infiltrace) - vzduch proniká netěsnostmi oken, dveří…
2) Samočinné větrání (aerace) - veřejné místnosti, dílny (např. mřížka s šachtou na WC), musí se budovat spaciální otvory.
3) Nucené (umělé) - ventilátor
a) Podtlakové - ventilátor ve stropě odsává vzduch z místnosti
b) Přetlakové - umožňuje čištění vzduchu, ohřev, ochlazování -> podobá se klimatizaci

Přetlakové větrání:

Klimatizačním zařízením v zimě v místnosti vytápíme a v létě chladíme. Klimatizační zařízení vytváří v místnosti buď podtlak, chceme-li, aby se vzduch z místnosti nešířil do okolních prostorů, nebo přetlak, nemá-li do místnosti vnikat vzduch z okolí.Rozdělení klimatizačních zařízení:

a) klimatizační zařízení podle účelu:
- komfortní nebo zdravotní - udržuje pohodu prostředí v divadlech, kinech, koncertních sálech, operační sály, hotely,…atd.
- průmyslová - používá se tam, kde to technologie výroby vyžaduje. Např. tiskařský průmysl, v měřících místnostech.

b) podle provedení:
- ústřední
∑ nízkotlaké
∑ vysokotlaké
- jednotkové - samostatné klimatizační jednotky

Uspořádání centrální strojovny:


Žádné komentáře:

Okomentovat