Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

30. Elektrárny a teplárny

Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie.

Rozlišujeme:
a) Elektrárny tepelné. Tyto elektrárny využívají tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.). Za příklad můžeme uvést Chvaletice, Prunéřov, Opatovice, Tisová, Počerady, Mělník apod.

b) Elektrárny jaderné. Tento druh elektráren využívá tepelnou energii vznikající při štěpení atomových jader těžkých prvků uranu 235 nebo plutonia 239. Příkladem jaderné elektrárny u nás je Temelín nebo Dukovany.

c) Elektrárny vodní: využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv). Těchto elektráren je u nás celá řada. Jedněmi z mnoha jsou např. vodní elektrárny Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří takzvanou Vltavskou kaskádu.

d) Elektrárny větrné. Větrné elektrárny využívají energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí elektrickým generátorem a vyrábí elektrickou energii. Jednou z mála u nás je experimentální elektrárna na Dlouhých Stráních v Jeseníkách.

e) Elektrárny sluneční, měnící energii slunečního záření ve fotovoltaických článcích přímo na elektrickou energii nebo využívající sluneční záření k ohřevu vody nebo k výrobě páry. Taková elektrárna je u nás jedna na Dlouhých Stráních.

f) Elektrárny geotermické, využívající horkou vodu nebo páru z vrtů do nitra země. U nás se žádná nenachází.

g) Elektrárny s naftovými a plynovými pístovými motory nebo turbínami, u kterých je prvotním zdrojem energie ropa, zemní plyn, bioplyn ap.; moderním trendem jsou tzv. kogenerační jednotky na výrobu elektřiny a tepla.

Rozhodující význam pro energetiku mají elektrárny tepelné, jaderné a vodní.


Teplárna slouží k výrobě tepelné energie.

V podstatě stejné jako elektrárny, často jsou spojeny s elektrárnami. Druhy jsou podle elektráren ve kterých vzniká tepelná energie. Teplárny ale nepoužívají tepelnou energii k výrobě páry, ale rozvádějí ji do bytů.

Žádné komentáře:

Okomentovat