Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18. Výtahy

Výtah je zařízení k přerušovanému nebo plynulému zdvihání a spouštění břemen (osoby/náklady) mezi dvěma nebo více stanicemi (patry).Břemenu se přepravuje na vhodně ohraničené plošině (kleci), jejíž dráha je vymezena vodítky.

Rozdělení výtahu:
• A – pro dopravu osob/nákladu
A1 – samoobslužné
A2 – s řidičem

• B – s plynulí/přerušovaný pohyb
B1 – s přerušovaný pohybem se nakládá a vykládá ve stanici za klidu
B2 – s plynulí(nepřetržitým) pohybem(oběžníkové,páternosterových) se nastupuje/nakládá za jízdy

• C – nákladní se zakázanou přepravou osob
C1 – na nakládání smí člověk vstoupit do klece
C2 – na nakládání nesmí člověk vstoupit do klece

• D – malé nákladní výtahy do 100 kg • E – stolové s poklopem • F – výsypné

Uspořádání výtahů:
Schéma elektrického osobního výtahu obr. 2.11. Výtahová klec (ke které jsou připevněny dveře, stěny a podlaha) nese zavěs pro uchycení lana a vodící čelisti(kluzné,nutné mazání-kladkové,rychlovýtahy) pro vedení kabiny po vodítkách a zachycovací ustrojí. Lana jsou obvykle zachycovací prvky(pouze některých nákladních výtahu se používají kloubové řetězy). Vedení lana závisí na způsobu pohonu: navíjecí buben, třecí kotouč(obvyklejší).U osobní/nákladních výtahů s řidičem musí byt kabina zavěšena minimálně na 2 nezávislých lanech, u pohonu třecím kotoučem na 3 lanech, pro nosnost nad 350 kg na 4 lanech. Lano nesmi mít menší průměr než 10mm. Protizávaží se osazuje proto, aby při hmotnosti klece mk a břemene mb byl motor zhruba stejně zatížen jak při zdvihu tak plné nosnosti(mk + mb), tak při prázdné.

Zabezpečení:
• Dveřní spínače – umožňuje pohyb výtahu jen pří zavřených dveří
• Zachycovače, omezovače rychlosti obr. 145. – při překročení povolené rychlosti odstředivý regulátor přitlačí brzdící botku, při utržení lan, zachytí výtah zachycovače
• Jističe šachtových dveří – nedovoluje otevřít šachtové dveře, nestojí-li před nimi klec.

Výpočty:
Hmotnost vývažku: mz=mk+1/2mq
mz=hmotnost vyvažovacího závaží
mk=hmotnost klece
mq=nosnost výtahu

Síla v lanech (na straně klece): F1=(mq+mk+mmax)*q

Síla v lanech (na strně závaží): Fě=(mz+mmax)*q
m1max – hmotnost lana na straně klece
m+z – hmotnost lana na straně závaží

Výkon elektromotoru: P=(F1-F2)*v*1/η

v – rychlost zvedání
η – celková účinnost = 0,58 až 0,78

Žádné komentáře:

Okomentovat