Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19. Dopravníky

• Slouží k přepravě polotovarů či výrobků na pracovišti i na dlouhé vzdálenosti
• Pohyblivé zařízení se při nakládání či vykládání nemusí zastavovat
• Směr dopravy je vodorovný, svislý nebo šikmý

Dopravníky s tažným orgánem:

Pásové dopravníky:

Základní pojmy:


LH .............................. dopravní vzdálenost
H ............................... dopravní výška
ρ ............................... sypná hmotnost
S1 ............................. průřez dopravovaným materiálem
B ............................... šířka pásu
b ............................... šířka materiálu
ψ ............................... sypný úhel
ψ > Є
Є ............................... úhel náklonu pásu

Qv ............................. objemové množství
Qm ............................ hmotnostní množství


Typy pásových přepravníků:

Pás s příčkami---------------------------Pásový dopravník s přítlačným pásem


Části dopravníku:

• Dopravní pás – textilní, pryžový, PVC, ocelový, drátěný
• Bubny – hnací, vratné, vodící, napínací ( pro zvětšení tření opatřeny vhodným povrchem )
• Podpěrné válečky – musí být vyváženy, ložiska většinou kuličková, utěsněny proti vniknutí nečistot
• Poháněcí stanice – na nejvyšším místě dopravníku i s převodovkou, nejčastěji elektrický buben
• Nakládací, odváděcí stanice – násypka ( zajišťuje přepadání materiálu na vhodném místě )
• Napínací stanice

Příklad napínání pás


Použití typů pásů:

• Textilní: pro nízkou sypnou hmotnost
• Pryžové: -30°C - +60°C
Spojení: vulkanizací, lepením, sešitím, spony
• PVC
• Ocelové: horké a vysoce abrazivní materiály
• Drátěné: horké a vysoce abrazivní materiály + chlazení během přepravy

Příklady uložení válečků:Těsnění – gufero----------------------------Těsnění – labyrint

• Válečky jsou vyváženy a uloženy v nejčastěji kuličkových ložiskách
• Šířka pásu až 2,5m, rychlost až 5m/s


Šnekový dopravník:


L – vzdálenost
D – průměr dopravníku


Typy šnekových přepravníků:

Obvodový – nestejnorodý materiál---------Lopatkový – hrubozrnný materiál


Vibrační dopravníky:


Grafy charakterizující pohyb vibračního dopravníku:


Výpočty:

• Výpočty pro pásové dopravníky:

• Výpočty pro šnekové dopravníky:
Příklad pro svislou či strmou dopravu:

• Unášecí prostředky různých tvarů
• lavičkové, policové, kapsové


Dopravníky bez tažného orgánu:

• Ložné tratě – válečkové
– skluzy – zvláštní kluzký povrch pro co nejmenší tření
– závěsové


Doplňkové informace:
Materiál---------------
Hnědé uhlí ---------0,8 – 1 --------------- 18° --------- 20°
Štěrk ---------------- 1,8 ----------------- 14°
Obilí ------------- 0,4 – 0,8 --------------- 17°
Zemina -------------- 1,6 ----------------- 22° --------- 30°
Písek ----------------- 2 ------------------ 27° --------- 35°
Dřev. Třísky ----- 0,2 – 0,3 --------------- 28° --------- 40
Cukr ------------- 0,75 – 1,1 -------------- 28°

Materiál ------ Rychlost pásu
Obilí ----------- 2,5 – 4 m/s
Popel, škvára -- 1,6 – 3,15 m/s
Zemina -------- 5 m/s
Štěrk ---------- 1,25 – 2,5 m/s
Uhlí ------------ 3,15 m/s

Žádné komentáře:

Okomentovat