Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25. Ventilátory radiální a axiální

- jsou rotační lopatkové stroje určené především k dopravě plynu a par s přetlakem do 104 Pa s kompresním poměrem menším než 1,1

- hlavní částí ventilátoru je rotor s oběžnými lopatkami - náročnější provedení obsahuje i stator, který zajistí řízený vtok do oběžného kola (když je stator připojen za oběžné kolo slouží k usměrnění výtoku proudu vzduchu)

- ventilátorový motor = dmychadlový motor (= dvouproudový motor s vnějším obtokem vzduchu

- princip práce je stejný jako u turbokompresoru a turbodmychadel

- ventilátory, které odsávají dopravovanou látku z určitého prostoru, pracují s podtlakem => nazývají se exhaustory

- ventilátor je hlavní součástí každého vzduchotechnického zařízení s nuceným oběhem (=> pohyb vzduchu je způsobován strojními zařízení)

- použití:
- v lehké vzduchotechnice ventilátor buď dopravuje do místnosti upravený vzduch nebo odsává zkažený vzduch (kouř, výpary … apod.)

- v průmyslové vzduchotechnice se používá v pneumatické dopravě sypkých nebo zrnitých materiálů

- počet a tvar lopatek se řídí snahou, aby při daných podmínkách (dopravním množství a tlaku vzduchu) byly ztráty hydraulické, objemové, ventilační a mechanické co nejmenší

- u ventilátoru se vyžaduje bezhlučnost => nejlépe vyhovují odstředivé ventilátory (při stejném tlaku mají menší obvodovou rychlost kola)

- účinnost ventilátoru závisí na velikosti (=> nejmenší mají účinnost 30 až 40%, ale u velkých osových dosahuje 90% a u odstředivých 60 až 80%

- konstrukce se řídí dle dopravovaného množství a tlaku vzduchu, tak i geometrickým tvarem lopatkových kanálů => vhodnost ventilátoru

- ventilátorová charakteristika = kvadratická závislost momentu pracovního mechanismu na jeho rychlosti

- př:
- jsou důležitou součástí dvouproudových dopravních letadel => zajišťují vysoký průtok vzduchu (mají vlastní motor, který je hlavním zdrojem tahu)


- rozdělení (dle směru průtoku):
- axiální (osové):
- sají vzduch v ose a v ose se ho vytlačují
- s nízkým počtem lopatek v oběžném kole => doprava velkého množství vzduchu při malém tlaku

- radiální (odstředivé):
- sají vzduch v ose a vytlačují ho kolmo k ose
- diagonální
- diametrální
- šroubové

- rozdělení (dle dopravovaného tlaku):
- nízkotlaké (Δp do 1 000 Pa)
- slouží jako celkově větrací, teplovzdušné klimatizační i odsávací
- středotlaké (Δp do 4 000 Pa)
- používá se u odprašovacích zařízení
- vysokotlaké (Δp 4 000 až 10 000 Pa)
- používá se pro dmýchání do pecí, pneumatickou dopravu sypkých věcích … aj.
- rozdělení (dle účelu):
- odsávací
- kotelní
- pro klimatizační zařízení
- … aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat