Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17. Zdvihadla a jeřáby

Zdvihadla
(Zařízení pro zvedání do malých výšek)

Zařízení pro zvedání do malých výšek – zvedáky – tuhý zvedací člen, malý zdvih (desetiny metru),
zpětnému pohybu brání – samosvornost, zdrž, hydraulické blokování.

Druhy zvedáků:
1) hřebenový zdvihák (nosnost 2-3t)
2) šroubový zdvihák (těžká břemena, poměr síly na rukojeť k tíze břemena je menší než u hřebenových zvedáků, nosnost 35t do výšky 300mm)
3) hydraulický zdvihák (pro nejtěžší břemena)

Šroubový zdvihák:
Silové poměry na nakloněné roviněP – stoupání závitySilové poměry, účinnost


Kroutící moment vřetena:Obvodová síla:

1) pro zvedání:


2) pro spouštění:
Účinnost:

1. při zvedání:2. při spouštění:účinnost: bývá zpravidla 30 - 40%, nosnost až 35 t; zdvih 300 mm při hmotnosti do 50 kg.
γ - úhel stoupání
φ - třecí úhel


Pevnostní výpočet:

Průřez jádra vřetena je namáhán osovou provozní silou F na tah a tlak a současně kroutícím momentem na krut:

Napětí v tahu či v tlaku:Napětí v krutu:Výsledné redukované napětí:


Dovolené napětí lichoběžníkového závitu pro:

Delší vřetena namáhaná tlakem (např. u šroubových zvedáků, listů apod.) se kromě toho musí kontrolovat na vzpěr. Ocelová vřetena se kontrolují při štíhlosti podle Eulera.

Kritická síla:

Bezpečnost: 2,6 až 6

podle obr. 4

Pro >


Napětí ve vzpěru:


Bezpečnost: 1,7 až 4


Jeřáby

Slouží ke svislé i vodorovné dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce.

Druhy a použití jeřábů:
1) mostové – stohovací
2) portálové a poloportálové – mosty, přístav, překládací
3) konzolové – těžký provoz
4) sloupové, věžové – montážní, stavební
5) kolejové, silniční, plovoucí – velmi mobilní
6) lanové – stavba mostů a přehrad

Hlavní části jeřábů:
a) lana
- textilní – konopí bavlna, polyamid (malá nosnost)
ocelová – lano složeno z několika pramenů
řetězy – svařované

b) kladky - vyrovnávací, vodící, hnací
bubny - hladké, rýhované
- lano se nesmí nikdy celé vymotat

c) brzdy
1) stavící – postupné zastavení
2) spouštěcí – brzdí stále
3) regulační – brzdí na požadovanou hodnotu
zdrže – rohatka se zápatkou

d) prostředky pro vázání a uchopení břemene – háky, chapadla, drapáky, nádoby

e) pojížděcí kola a kolejnice – kola mají nákolky

f) pohon
1) elektrický – nejpoužívanější
2) hydraulický – hydrogenerátor dodá energii hydromotoru
3) ruční – jednoduché zařízení, přesná manipulace
4) pneumatický
5) spalovací motor – autojeřáby


Parametry:

1) nosnost
2) výška zdvihu

3) rozměry pracovního pole
4) pracovní rychlost – rychlost zvedání , rychlost pojíždění kočky , rychlost pojíždění jeřábu


Výpočty:

a) Výpočet lana:


- jmenovitá pevnost lana [ N ]
- skutečné zatížení lana [ N ]
- součinitel bezpečnosti


- zatížení od průměrného břemene [ N ]
- zatížení od normalizovaného břemene [ N ]


Skutečné svislé zatížení:


- hmotnost normalizovaného břemene
- vlastní hmotnost částí zvedaných současně s břemenem
- počet nosných průřezů lanového převodu
- účinnost lanového převodu


b) Výpočet kladky:c) Výpočet bubnu:Nosné konstrukce jeřábů:

Zachycuje tíhu břemene a jeřábu, účinky větru; měli by být bezpečné a estetické.

Nosníky:

a) válcovaný – jednoduchý, těžký, malá nosnost
b) prolamovaný – lehčí než válcovaný
c) plnostěnný svařovaný nebo nýtovaný – velká nosnost
d) skříňový – nejpoužívanější, lehký
e) příhradový – nejlehčí, používán ve velkém rozpětí

Materiál: 11 373, 10 520, 11 523
Konstrukce je z nosníků, sloupů, výložníků. Části se svařují nebo lepí. K zvětšení stability pomáhá závaží.

Žádné komentáře:

Okomentovat