Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20. Silniční motorová vozidla

Rozdělení:

1) Podle pohonu
- s vlastním motorem
- přípojná vozidla

2) Podle rozložení kol
- jednostopá
- dvoustopá
- vícestopá

Hmotnost-nosnost

1) Pohotovostní hmotnost – vozidlo + náplně
2) Celková hmotnost – pohotovostní hm. + náklad
3) Užitečný náklad – osoby + náklad
4) Nosnost – užitečný náklad + vozidlo(karoserie)

Pohon

1) Spalovací motory – pístové – posuvný píst (Naftové, Benzínové; Plynové)
- rotační píst (Wankelův motor)

- turbíny –velký výkon, malý rozměr; pouze experimentální vozidla

2) Elektrické – trakční – baterie
- trolej

- palivový článek

3) Hybridní – Spalovací + elektrický motor

Části vozidel

Motorové vozidlo

Strojový spodek-------------------- Karoserie

a) Pohon
a) Motor
b) Převody
- nápravy
- spojka
- převod. skříň
- rozvodovka
- (polosy), kloub. hřídel

b) Podvozek
- rám
- řízení
- pérování
- brzdy
- příslušenství (další výbava)
Spojka – rozpojení a spojení motoru a převodovky

Druhy:
- třecí
- elektromagnetické
- kapalinné

Převodovka

- využití provozního rozsahu motoru
-couvání
-brždění
-volný chod motoru

Druhy:
- ozubenými koly – čelní, šikmé, planetová
- třecí - variátor
- kapalinná
- elektrická

Způsob řazení:
- manuál
- přímé řazení
- nepřímé řazení – pomocí dalšího mechanismu

- samočinné (automat)

Kloubový hřídel :
- s jedním kloubem
- se dvěma klouby
- se třemi klouby

Druhy kloubů :
- křížové
- věncové
- hranolové
- pryžové

Diferenciál
- ozubení - čelní
- šnek
- rozpěrkový
- kolíčkový

Pružení:
- vinuté pružiny
- listové pružiny
- vzduchové
- gumové
- hydraulické ( olej)

Tlumiče:
- jednočinné - kapalinové
- dvojčinné - mechanické

Podvozek:
- nosná část silničních vozidel = rám vozidla s podvěsy, řízením, brzdným
zařízením a příslušenstvím.

Řízení
Podle druhu náprav rozlišujeme řízení:
> pro tuhou nápravu
> řízení náprav s nezávislým zavěšením kol.
Podle druhu převodů:
> maticové
> šnekové
> hřebenové

Podlé způsobu ovládání:
> řízení přímočinné - ovládané jen silou řidiče
> řízení se zesilovačem

Geometrie řízení - aby se kola automobilu odvalovala při přímé jízdě i v zatáčkách a nesmýkala se, musí mít kola i rejdové čepy správnou polohu. Má čtyři hodnoty: sbíhavost kol. odklon kola, příklon a záklon rejdového čepu.


Brzdová soustava silničních vozidel

Brzdy: - bubnové, kotoučové

Brzdové soustavy rozdělujeme na:
• provozní brzdy - účelem je snížit rychlost vozidla nebo je zastavit
• nouzové brzdy - jejímž úkolem je snížit rychlost vozidla nebo je zastavit v případě
selhání provozní brzdy
• parkovací brzdy - umožňuje udržet stojící vozidlo i na svahu zejména v nepřítomnosti
řidiče ( ruční brzda)
• odlehčovací brzdy - umožňuje ustálit nebo snížit rychlost, zejména na dlouhém svahu
• samočinné brzdy - samočinně brzdí přípojné vozidlo při jeho úmyslném nebo
náhodném odpojení od tažného vozidla.
• ABS - antiblokovací systém - slouží proti zablokování kol při smyku

Karosérie
Je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladů s obsluhou. Karoserie může být:
■ skořepinová - vyztužený, zpevněný nosný celek
■ rámová - vestavěný rám s karosérií jako nedělitelný celek
■ panelová - nosný skelet se snímatelnými panely
Rozdělení podle konstrukce:
■ podvozkové - nákladní automobily, přívěsy, návěsy
■ polonosné - autobusy
■ samonosné - os. automobily (nepotřebují nosný rám)
Rozdělení podle účelu:
■ osobní
■ nákladní
valníkové, sklápěčkové, skříňové
speciální nákladní (cisterny, chladírenské, poštovní, montážní, kropicí karoserie)
■ speciální

Nápravy
Náprava je nosný prvek, jehož prostřednictvím jsou dvě protější kola (pravé a levé) vozidla zavěšena na nosné konstrukci nebo na nosných částech podvěsu.
Podle konstrukce:
■ tuhé nápravy - kola jsou uložena na nápravnici nebo mostu, tj. plném nebo dutém
nosníku
-výkyvné nápravy - vozidlová kola jsou zavěšena samostatně prostřednictvím
závěsných prvků přikloubených k nosné konstrukci vozidla.


Podle funkce:
■ hnací nápravy - přenášejí kroutící moment motoru a kola vozidlo pohánějí
■ řídicí nápravy - slouží k řízení směru jízdy vozidla
■ sunuté nápravy - nepřenáší se na ně kroutící moment, mají jen nosnou nebo ještě řídicí
funkci.

Podle umístění náprav na vozidle:
■ přední náprava
■ zadní náprava (první zadní, druhá zadní)
■ střední náprava (jen je-li alespoň přibližně uprostřed mezi krajními nápravami)


Příloha:

Rozdělení silničních vozidel
Silniční vozidlo je motorové nebo přípojné vozidlo, určené k provozu na pozemních komunikacích, nevázané na koleje. Motorové vozidlo je silniční vozidlo poháněné vlastním motorem. Přípojné vozidlo je silniční vozidlo, které nemá vlastní zdroj pohonu a je taženo motorovým vozidlem.
Silniční vozidla dělíme na:
a) Motorová
• Automobily
- Osobní automobily
- Autobusy
- Nákladní automobily

- Do 3,5 t = dodávky
- Nad 3,5 t
- Speciální automobily (požární, kropicí, zametací vozy. jeřáb}, montá/ní
plošiny)

• Motocykly, mopedy

• Traktory
b) Přípojná
• Přívěs
• Návěs
• Postranní vozík
Automobily spojené s přípojnými vozidly tvoří jízdní soupravu.

Osobní automobil je konstrukčně určen pro dopravu osob a jejich zavazadel má nejvíce 9 míst k sezení včetně řidiče. Osobní automobily dále dělíme:
Podle konstrukce karoserie:
• Sedan
• Kupé
• Kabriolet
• Limuzína
• Kombi
• Roadster

Podle počtu bočních dveří:
• dvou dveřové
• tří dveřové
• čtyř dveřové
• pěti dveřové

Nákladní automobil je vozidlo konstrukčně určené pro dopravu nákladů, může také táhnout návěs nebo přívěs.
Nákladní automobily dále dělíme na:
• valníkové nákladní automobily
• sklápěčkové nákladní automobily
• skříňové nákladní automobily
speciální nákladní automobily (chladírenské, cisterny,)

Žádné komentáře:

Okomentovat