Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

22. Pístové kompresory

Pístové (objemové) pracovní stroje slouží ke stlačování plynů a par. Mají rozsáhlé použití ve všech průmyslových oborech.

Stlačený vzduch se dá použít:
- jako nositel tlakové energie
- nositel informace nebo signálu (regulační obvody)
- pro realizaci fyzikálních a chemických pochodů (hoření)

Přeměna mechanické energie v energii tlakovou se děje zmenšováním objemu pracovního prostoru.

Rozdělení:
> rozdělení podle výtlačného tlaku a kompresního poměru
- nízkotlaké (do 2,5 MPa)
- středotlaké (do 10 MPa)
- vysokotlaké (nad 10 MPa)

> podle počtu stupňů
- jednostupňové
- vícestupňové

> podle počtu válců
- jednoválcové
- víceválcové

> podle uspořádání válců
- řadové
- ležaté
- stojaté
- uspořádání do V
- uspořádání do W
- s protiběžnými písty
- s tandemovým uspořádáním
kompresní poměr – z =

pv - výtlačný tlak
ps - sací tlakPracovní oběh pístového kompresoru - p-V diagramy:


A - práce kompresoru
V1 = Vr


Výpočet hlavních rozměrů:

Hlavními rozměry jsou:
- průměr válce D
- zdvih L

i - počet válců


průměr D se zaokrouhluje na nejbližší vyšší normalizovaný kroužek

volí se otáčky a střední pístová rychlost cs:Příkon kompresoru:

iz- izotermický, probíhá za stálé teploty


Ventilové rozvody pístových kompresorů:

Rozvodové ústrojí kompresorů řídí sání a výtlak plynu z válce a do něho.

Požadavky:
- dobrá těsnost
- co nejmenší průtočná plocha
- malé průtokové odpory
- malý zdvih
- malá hmotnost
- malý škodlivý prostor
- tichý a klidný chod
- nízká cena

rozdělení:
a) samočinné (automatické) - otevírání a zavírání se děje přetlakem plynu
b) nucené - jsou vázané na otáčky (pohyb) klikového hřídele nebo pístu

druhy ventilů:
viz papír.

Regulace kompresorů:
Úkolem je odstranění rozdílů mezi objemovým průtokem Qv dodávaným kompresorem a Qv
odebíraným spotřebičem.

Qv lze měnit otáčkami nebo dopravní účinností.

Qv = i * S * L * n *ηD

měnit můžeme - n a ηD

Regulace při stálých otáčkách n:
- zastavením a spouštěním motoru
- trvalým otevřením sacího ventilu
- uzavřením sání
- škrcením sání
- přepouštěním plynu


Několikastupňová komprese
(obrázky viz papíry)
Mají uspořádání přizpůsobeno počtu pracovních stupňů. První stupeň má píst s největším
průměrem, poslední má nejmenší - z důvodu menšího objemu plynu (je stlačen předchozím
stupněm). Vícestupňové kompresory využívají buď řady pístů různých průměru, nebo tzv.
odstupňovaný (diferenciální) píst s dvěma nebo více činnými plochami. Jednotlivé pracovní prostory jsou propojeny mezichladiči.
Kompresory pro menší a střední objemové průtoky jsou konstruovány jako stojaté jednoválcové a víceválcové. Větší kompresory jsou řešeny jako dvojčinné, ležaté.
Rozměry kompresoru se zmenší úpravou do V a W.
Čím více stupňů tím nižší je účinnost komprese!
kompresní poměr:


Uspořádání:
(Viz. papíry Kompresory)

Výpočet tlaku a ploch pístu:

Plochy:

V1 = S1 . L

Pro dvoustupňovou kompresy:
Pro několikastupňovou kompresy:
Tlak:
Je-li plyn chlazen v mezichladiči na původní teplotu pak ze stavové rovnice plynu:pv - výstupní tlak
ps - vstupní tlak
pm - tlak v mezistupňi


Chlazení kompresorů:
Umožňuje spolehlivý chod kompresoru, zlepšuje se mazání stěn válce, zvětšuje se η (dopravní
účinnost) - plyn se neohřívá o stěny válce. Chladí se vzduchem nebo vodou.
- vodou - malé a pojízdné kompresory
- vzduchem - velké a střední kompresory
Chlazení plynu v mezichladičích slouží k snižování teploty mezi jednotlivými stupni a na výstupu
kompresoru.

Mazání kompresorů:

Maže se válec a klikový mechanismus. Klikový mechanismus se maže rozstřikováním nebo
tlakovým mazáním.

Žádné komentáře:

Okomentovat