Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nauka o materiálu - otázky

1. Základy krystalové stavby pevných látek
2. Rozdělení strukturních poruch reálných krystalů
3. Základní termodynamické pojmy
4. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale rozpustných v tuhém stavu, struktura slitiny
5. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale nerozpustných v tuhém stavu, struktura slitiny
6. Rovnovážný diagram dvou složek omezeně rozpustných v tuhém stavu, popis chladnutí slitiny
7. Charakter fázových přeměn v tuhém stavu u ocelí (perlit, bainit,..)
8. Uhlík ve slitinách železa, charakteristické fáze Fe – C
9. Metastabilní diagram, krystalizace a překrystalizace oceli, výsledná struktura
10. Stabilní diagram, charakter fází oblastí
11. Martenzitická přeměna
12. Zkoušky kovů
13. Zkouška tahem
14. Mechanické zkoušky
15. Zkouška ohybem, únavové zkoušky
16. Zkoušky tvrdosti
17. Vnikací zkoušky
18. Technologické zkoušky, metody studia struktury, makro- a mikrostruktura
19. Nedestruktivní zkoušky
20. Martenzit
21. IRA diagram
22. ARA diagram
23. Tepelné zpracování
24. Žíhání na měkko
25. Žíhání normalizační a homogenizační
26. Kalení
27. Martenzitické kalení
28. Tepelné strukturní pnutí po kalení
29. Popouštění ocelí
30. Povrchové kalení, plamenem a indukční
31. Cementace
32. Nitridace
33. Litiny
34. Bílá litina
35. Grafitická litina
36. Litina s lupínkovým grafitem
37. Oceli
38. Konstrukční oceli uhlíkové a slitinové
39. Konstrukční oceli vysoce legované
40. Nástrojové oceli
41. Neželezné kovy
42. Měď - čistá
43. Mosazi
44. Bronzy
45. Hliník – čistý
46. Slitiny hliníku
47. Tepelné zpracování hliníku
48. Nikl
49. Slitiny niklu
50. Titan a jeho slitiny
51. Olovo, cín a slitiny
52. Prášková metalurgie
53. Slinuté karbidy
54. Sklo a keramika jako technický materiál
55. Rozdělení plastů
56. Nadmolekulární struktura plastů
57. Nízkoelastické chování plastů
58. Mechanické vlastnosti plastů
59. Korozní odolnost, odolnost proti opotřebení plastů
60. Tepelné a elastické vlastnosti plastů, přechodové teploty plastů
61. Porovnání konstrukčních materiálů z hlediska použití
62. Kompozitní materiály

Žádné komentáře:

Okomentovat