Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale nerozpustných v tuhém stavu, struktura slitiny

• rovnovážný diagram má dvě větve likvidu L1 a L2 které se protínají v tzv. EUTEKTICKÉM BODĚ E na eutektické přímce (eutektikále) FEG., - slitina tohoto složení se nazývá eutektikum, - jde o mechanickou směs obou fází A, B jež krystalizuje za nízké teploty, - takové slitiny mají dobré slévárenské vlastnosti, - eutektikum tvoří ve slitinách vždy snadno rozeznatelnou mikrostrukturu, - krystalizuje buď v jemných páscích, eutektikum páskové nebo jako zrníčkové
• nad čarami likvidu L1 a L2 existuje jediná kapalná fáze – tavenina, - v oblasti mezi likvidem L1 a L2 a eutektickou přímkou je během krystalizace v rovnováze tavenina a rostoucí krystaly A resp. B, - pod eutektikálou jsou všechny slitiny ve stavu tuhém
• úplná nerozpustnost dvou kovů v tuhém stavu se vyskytuje poměrně zřídka

Sauerův diagram

• přehled fází v rovnovážném diagramu za určité teploty usnadňuje Sauerův diagram, - na vodorovné ose je vynesena koncentrace složek A, B v procentech a na svislé ose jsou vynášena poměrná množství strukturních složek v procentech

• spojením bodů A, E, B ohraničíme tři oblasti rovnovážných fází a to krystalů A, eutektika E a krystalů B, - pro libovolnou slitinu se pak snadno stanoví poměrné množství krystalů čistého kovu a eutektika

Žádné komentáře:

Okomentovat