Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Rovnovážný diagram dvou složek omezeně rozpustných v tuhém stavu, popis chladnutí slitiny

• jde o velmi častý případ krystalizace binárních slitin, - prakticky u všech dvojic kovů nalézáme alespoň určitou rozpustnost za vyšší teploty
• z diagramu plyne že kovy A a B jsou dokonale rozpustné v kapalném stavu, - krystalizace jednotlivých slitin počíná za teploty která odpovídá dvěma křivkám likvidu L1 a L2 které se protínají opět v eutektickém bodě, - na eutektickou přímku FEG navazují na obou stranách křivky solidu CF a GD, - tyto křivky určují oblast vzájemné rozpustnosti, - eutektická přímka pak určuje oblast vzájemné nerozpustnosti

• v rozsahu koncentrací A až H vzniká primární krystalizací tuhý roztok a, - v rozsahu koncentrací J až B tuhý roztok b, - oba tuhé roztoky tvoří koncové fáze diagramu, - rozpustnost je však u obou roztoku rozdílná, - zatímco segregační čára G až J vyjadřuje konstantní rozpustnost, - segregační čára F až H rozpustnost závislou na teplotě, - druhý případ je mnohem více častější
• střední část rovnovážného diagramu H až J je tvořena eutektickou směsí obou tuhých roztoků (a+b), - ve slitinách o koncentraci H až É se nachází primárně vyloučený tuhý roztok a v eutektiku, - ve slitinách o koncentraci É až J je v eutektiku uložen primárně krystalizující tuhý roztok b

Žádné komentáře:

Okomentovat