Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Rovnovážný diagram dvou složek dokonale rozpustných v tuhém stavu, struktura slitiny

• čistý kov A tuhne při konstantní teplotě Ta, slitina I tuhne v rozmezí teplot T1 až T2
• z průběhu křivek chladnutí je možno určit teploty za nichž začíná a končí krystalizace obou základních kovů a jednotlivých slitin

Likvidus - křivka spojující počátky krystalizace jednotlivých slitin , Solidus – spojnice teplot konce krystalizace

• tuhnutí slitin tedy probíhá v teplotním intervalu který se označuje jako INTERVAL TUHNUTÍ
• v oblasti nad likvidem je v celém rozsahu diagramu homogenní kapalná fáze – TAVENINA
• mezi likvidem a solidem jsou v rovnováze dvě fáze a to tuhý roztok a a tavenina
• v oblasti pod solidem je v celém rozsahu diagramu homogenní fáze - tuhý roztok a, tedy tuhý roztok obou složek A a B

Pákové pravidlo

• za každé teploty v oblasti mezi likvidem a solidem lze vyjádřit poměrné množství obou fází pomocí tzv. pákového pravidla

Např. za teploty T3 - poměrné množství tuhé fáze = (x3* a3) / (a3* a´3) , Poměrné množství kapalné fáze = (a3* x3) / (a3* a´3)

Žádné komentáře:

Okomentovat