Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25. Literatura s historickou tématikou

Antická literatura
Titus Livius - vytvořil rozsáhlé historické dílo kde popisoval celé římské dějiny od 9. stol. p.n.l.
Publius Kornelius Tacitus- Dějiny, letopisy. Do historie vkládal zábavné příběhy.
Josefus Flavius-žid. Válka židovská
Gayus Julius Caesar-Zápisky o válce galské, zápisky o válce občanské
Hístorická proza ve středověku
Rytířské eposy- alexandreidy, píseň o nibelunzích
Kroniky- Kosmova, Kronika česká, Zbraslavská kronika
Legendy-život svatého Václava, život svaté Kateřiny, o svatém Prokopu
KRONIKY- rozsáhlé epické útvary spojující prvky literatury odborné a umělecké. Istmické události jsou vyprávěny chronologicky.
• Kosmas- Kronika česká (psána latinsky)
• Václav Hájek z Libočan: Kronika česká (česky)
• Zbraslavská kronika od anonymního autora (latinsky)
LEGENDY- veršované nebo prozaické vyprávění o životě světců.
• Život svatého Václava
• Život svaté Kateřiny
RYTÍŘSKÁ HISTORICKÁ EPIKA- hrdinské eposy o rytířích, autor byl anonymní. Hrdina bojuje za svého pána, křesťanství a svobodu vlasti. Nejstarší epos je Beowulf (Bévof)
• Na západě rytíři
• Na východě bohatýři
• Na jihu junáci
Historie a preromantismus- J. W. Goethe, Schiller
PREROMANTISMUS: Objevuje se v literatuře a v malířství. V Anglii vzniká jezerní a hřbitovní poezie s depresivními prvky, tajuplné motivy. Důraz klade na rozvoj lidského citu, zachycení atmosféry, prožitek, zájem o ústní lidovou slovesnost. Věřilo se, že bohatství národa spočívá v lidové kultuře a v tradicích- vznik padělků.

J.W. Goethe-

Narozen ve Frankfurtu, studoval práva, věnoval se právu, politice. Byl básník, prozaik, dramatik, měl výtvarný talent, zajímala ho hudba a příroda. Spolu se Schillerem založili politickou stranu Sturm und Drank (bouře a vzdor). Nejdříve psal lidové balady, hl. námětem děl je láska (nešťastná, nenaplněná)
Díla: Faust- rozsáhlá básnická skladba až o 1000 veršů, brána jako divadelní představení. Má 2 části- Faust a Markétka, Faust.
Proza- Ifigenie na Tauridě
Fridrich Schiller- Zakladatel městského dramatu, velký básník a dramatik, divadelní kritik, byl nevolník ale dostal se z něj a stal se profesorem na univerzitě.
Díla: Oda na radost, Loupežníci, Valdštejn, Úklady s láskou
Národní obrození- vlastenecké hry, RKZ
1.fáze národního obrození 1780- 1820
Ovlivněno osvícenstvím, oslava lidského rozumu, žádá pravdivost ve vědě, i kdyby škodila myšlenkám obrození. Pokouší se o tvorbu spisovného českého jazyka, dává mu pravidlo. Vědecká díla se ale stále píší v němčině, v tom se češtině stále nevěří.
Josef Dobrovský-

Jazykovědec, historik, etnograf, vychovatel, zakladatel SLAVISTIKY (věda o jazyce)
Jako první označil Zelenohorský rukopis za podvrh, uváděl na pravou míru stáří mnohých písemných památek, vyvracel různé historické omyly.
Díla:
• Dějiny literatury a řeči (učebnice + čítanka, jen s tím co je historicky ověřené)
2. fáze národního obrození Počátek 19.století- 20. Léta 19. století
Ovlivněno preromantismem, nejde tolik o pravdivost ale o vlastenectví a oslavu českého národa.
Josef Jungmann- Jazykovědec, básník, překladatel. Organizátor národního života a jeho současnosti.
Díla:
• Historie literatury (povzbuzení národa)
Boje o RKZ- Rukopis Královedvorský, Zelenohorský
- 1. etapa rukopisy přijímá.
- 2. etapa v 19. Století rukopisy oslavuje, povzbuzuje národní sebevědomí
- 3. etapa zjišťuje nepravost rukopisů, ale neodsuzuje je jelikož oživily český národ patří k NO
František Palacký
Dějiny národa českého v čechách a na moravě - jsou základy českého vědeckého dějepisectví, napsal 5 dílů- 3 německy a do čeětiny je rovnou přeložil, a 2 psal rovnou česky. Popisuje období příchodu slovanských kmenů na naše území až po rok 1526. Za vrchol českých dějin považuje Husictví. Nechal se ovlivnit rukopisy.
Romantický historický román- W. Scott
Walther Scott- sběratel lidových skotských balad, zakladatel historického románu a historické povídky.
Díla: Waverly- román čerpající děj ze skotského povstání., Ivanhoe- román doby Richarda Lví srdce
Historický román- románový žánr, zaměřující se na minulost, jehož základ jsou historická fakta. Za tvůrce historického románu je považován W. Scott jehož romanticky laděná díla výrazně ovlivnila rozvoj nového žánru.
Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl
KAREL HYNEK MÁCHA-

tetralogie- 4 dílná cyklus Kat, každý se měl odehrávat na jiném Hradě, napsal jen jedu- Křivoklát.
Pokoušel se o historickou prozu, ale ani jednu nedokončil- Boleslav, Bratrovrah, Bratři
J.K.Tyl- historické hry- Kutnohorští havíři, Jan Hus
Jan Neruda
V baldách často zpracovává národní tématiku námětů z Bible, nebo starých legend, objevuje se téma vztahů mezi matkou a synem.
Díla: Balada štědrovečerní, Balada pašijová, Balada o palečkovi, Romance Karlu IV (přirovnává českou povahu k vínu)
Svatopluk Čech
Husita na Baltu (historický epos, který srovnává dobu husitských válek s bouří v lidských a přírodních vztazích) Adamité, Žižka
Jaroslav Vrchlický
Duch a svět, smrt Odyssea, Noc na Karlštejně
Kritický realismus v české historické literatuře
Václav Beneš Třebízský –
Romány- Královna Dagmar, Anežka Přemyslovna
Alois Jirásek
Období NO: F.L. Věk- cílem bylo ukázat jak probíhá proces národního obrození. Historické postavy: Václav Thám, Kramerius
Období pobělohorské: Temno, Skály, Psohlavci
Dramata: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
Zikmund Winter
Starobylé obrázky z Rakovnicka
Díla: Mistr Kampanus, Krátký jeho svět, Rozina sebranec
První polovina 20. Stol.
Jaroslav Durych
Prozaik, básník, dramatik, publicista. Považován za dadaistu 1. Republiky. Hlásil se k fašismu.
Díla: Bloudění- trilogie z třicetileté války, Rekviem
Vladislav Vančura
Obrazy z dějin národa českého
Česká díla za 2. s. v.
Jiří Mařánek- Rožmberské trilogie: Barbar Vok, Romance o Závišovi, Petr Kajícník
2.pol. 20.stol.

Žádné komentáře:

Okomentovat