Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. Poezie na přelomu století- moderní básnické směry v Evropské literatuře i nás

Moderní poezie 20. století
- rozvoj techniky a civilizace
- úsilí o nový řád vede k vítězství fašismu a komunismu
- rozpad Rakouska-Uherska
- vznik samostatného Československého státu – 1. prezident T.G.Masaryk
- mladá generace básníků už nepíše básně které se musí rýmovat a dávat nějaký smysl
- jsou to reakce na válku, svět a společnost
- fantazie, sny, představy
- nepíší se velká písmena ani interpunkční znaménka, je porušena gramatická správnost, text bývá zobrazován graficky
- mizí hranice mezi poezií a prózou

Vizualizace
- je to báseň znázorněna graficky, prostředkem byl futurismus
Experimenty
- je to všechno nové a nepoznané, básníci experimentují se slovy, verši, s celými básněmi
Tristan Tzara
- rumunský zakladatel dadaismu, vyložil dadaistickou metodu Manifestu o lásce slabé a lásce hořké

Civilismus, Surrealismus, Dadaismus viz. téma č. 15
André Breton
- zakladatel surrealismu, prozaik a básník, prohlásil Manifest surrealismu, byl tvůrcem celého surrealistického hnutí
- Magnetická pole
- Nadja – povídka
- Spojité nádoby – básnická sbírka

Futurismus
- vznikl v Itálii, zakladatel italský básník Marinetti – sepsal Manifest do programu, neklid, boj, rychlost , dynamika, v malířství se vše opakuje vícekrát,v pohybu, zrušení interpunkce, teorie osvobozených slov

Filipo Thomaso Marinetti

- výrazný představitel futurismu, pořádal přednášky a večery, v roce 1909 publikoval první futuristický manifest
- Monoplán papežův
- Ohnivý buben

Vladimír Majakovskij
- futuristicky spojen s proticarským hnutím, zakladatel futurismu v Rusku, ručně vymalované plakáty lepí na výlohy obchodů v kterých se podávají rychlé informace o dění v zemi
- Oblak v kalhotách


Kubismus
- viz téma č. 15
- Pablo Picasso
- Emil Fiala
- Bohumil Kubišta
- Václav Špála

Kubofuturismus
Guillaume Apollinaire
- zakladatel kubofuturismu, dětství strávil v Monaku, žil v Paříži, bojoval v 1. světové válce= raněn, zemřel, básník, prozaik, který má vliv na světovou poezii
- Alkoholy – báseň, okouzlení Prahou
- Pásmo
- V prsech Tiréziových – scénář pro divadelní hru
- Kaligrafy – báseň, text spojen s grafickým uspořádáním v optický celek
Christian Morgenstern
- jeho díla jsou pro všechny součastníky nepochopitelná, ale po jeho smrti se stává srozumitelnějším a populárnějším, žije bohémským životem, jako jeden z prvních pochopil význam jazyka jako stavebního materiálu
- Básnická teorie
- Palmstrem
- Šibeniční písně
Proletářské umění
- je to směr který se prosadil především v literatuře, sdružil u nás básníky socialistického smýšlení, středem jeho světa nebyl jedinec ale kolektiv bojující o nový společenský řád, formování se odehrávalo v časopisech Kmen, Červen, Rudé právo, proletářská literatura byla určena pro pódia, k recitaci na dělnických schůzích a shromážděních, vůdcem byl S.K. Neumann, který shrnul verše tohoto období do sbírky Rudé zpěvy
Sdružení devětsil
- tvůrčí, teoretická i organizátorská činnost se rozvíjí s programovým hnutím proletářského umění, má charakter revolučního nástupu mladé generace, byl založen 5. října 1920 v Praze, znakem tohoto umění je kolektivnost a lidovost

Jiří Wolker
- vyrůstal v Prostějově, vystudoval gymnázium a práva, zemřel mlád ve 24 letech, je nejreprezentativnějším představitelem proletářské poezie
- Host do domu – sbírka
- Poštovní schránka – báseň
- Těžká hodina
- Balada o nenarozeném dítěti
- Balada o snu

Vítězslav Nezval
- narodil se ve venkovském prostředí, což se odráželo v jeho tvorbě, odešel studovat do Prahy gymnázium, program proletářského umění ho spíše svazoval, proto jako jeden z rvaních prosazuje v Devětsilu nové umění – poetizmus
- Edison – nejvýznamnější poetická báseň
- Sbohem a šáteček – sbírka z cestování po Francii a Itálii
- Orloj
- Křídla
- Z domoviny – válečná tvorba
- Žena v množném čísle – surrealistická sbírka

Jaroslav Seifert
- první nositel Nobelovy ceny za literaturu u nás, 1984, jeho domovem byla dělnická čtvrť Žižkov, která zprvu určila i směr jeho tvorby, podílel se na zrodu činnosti Devětsilu, působil v komunistické straně, básně otiskuje v časopisech Kmen a Červen
- Maminka – sbírka, velmi fixován na svou matku
- Slavík zpívá špatně – sbírka
- Vějíř Boženy Němcové
- Světlem oděná
- Kamenný most – tvorba za okupace
- Přilba hlíny
- Píseň o Viktorce – po válce

Konstantin Biebel
- byl vojákem Rakouské armády, byl zraněn na britské frontě, na lékařské fakultě vstupuje do Devětsilu
- Věrný hlas
- Zlom – proletářská poezie
- Nový Ikaros
- Nebe, peklo, ráj
- Zrcadlo noci – surrealistické sbírky

Josef Hora
- narodil se v Roudnici, studoval v Praze, byl novinářem, byl vyloučen z KSČ, vyvíjel se od proletářské poezie k osobité sociální a intimní poezii
- Básně
- Strom v květu
- Pracující den - sbírky
- Hladový rok – román
- Struny ve větru
- Itálie – z cest
- Jan houslista
- Máchovské variace
- Domov – sbírky

Jindřich Hořejší
- proletářský básník, překladatel z francouzské poezie
- Hudba na náměstí
- Korálový náhrdelník
- Den a noc

Žádné komentáře:

Okomentovat