Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

23. Vývoj české prózy od roku 1945

První vlna
- prozaická díla se obracela k válečným událostem, popisují se zážitky z koncentračních táborů, a pobytu ve vězení, z fronty

Jiří Weil
- Život s hvězdou
Edvard Valenta
- Jdi za zeleným světlem

Druhá vlna
- autoři se na válku dívají s odstupem a snaží se najít souvislosti mezi válečnou minulostí a současností

Arnošt Lustig
- Noc a naděje
- Démanty noci
- Dita Saxová – novela, 18 ti leté dívky, která se vrací z koncentračního tábora a je zklamaná svým novým životem

Josef Škvorecký
- Zbabělci- román

Jan Otčenášek
- Romeo, Julie a tma

Ladislav Fuks
- Pan Theodor Mundstock – hl. postavou je starý žid, jehož cíl je přežít válku a každý de se připravuje na život k koncentráku a v den kdy má nastoupit do transportu umírá

Vladimír Körner
- Střepiny v trávě – novela
- Slepé rameno – zákeřnost války
- Adelheid – odehrává se hned po skončení války v severomoravském pohraničí

Díla s historickou tematikou
- vychází z ideového klimatu současnosti a k současnosti se opět vrací
- jejich cíle jsou zábavné nebo výchovné a autoři píší historická díla aby unikly současnosti

Miloš Václav Kratochvíl
- náměty pro svá díla čerpá z dob Husitských
- Mistr Jan

Vladimír Neff
- pentalogie, románu
- Sňatky z rozumu

Miroslav Hanuš
- zabýval se dobou pobělohorskou
- Osud národa
- Poutník v Amsterodamu

Budovatelský román
- specifický literární žánr, který vznikl po únoru 47
- autoři měli za úkol vytvořit obraz kladného hrdiny (dělníka, rolníka)

Marie Majerová
- Cesta blesku

Marie Pujmanová
- Svítání

Jan Otčenášek
- Občan Brych

Konfrontační próza
- využívají se válečné zážitky
- jejich díla se odehrávají v autorově současnosti

Ivan Klíma
- ještě žije a píše
- Hodina ticha

Milan Kundera
- Žert
- Směšné lásky

Ludvík Vaculík
- Sekera

Humoristická próza
Jan Werich
- Famfárum – moderní pohádky
- Italské prázdniny – cestopis

Miroslav Horníček
- Dobře utajené housle – rodinné historky

František Nepil
- Jak se dělá chalupa – povídka
- Lipová alej – povídka

Vědeckofantastická literatura
Josef Nesvadba
- Einsteinův mozek
- Výprava opačným směrem

Ludvík Souček
- Cesta slepých ptáků – zabýval se možnými kontakty s mimozemskými civilizacemi

Literatura faktu
Miroslav Ivanov
- zajímají ho literárně historické problémy, záhady českých dějin

Bohumil Hrabal
- začal psát už ve 30. letech
- Skřivánek na niti – 12 povídek
- Perlička na dně – povídky
- Vábitelé
- Ostře sledované vlaky – zfilmováno
- Utrpení Starého Werthera
- Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet

Vladimír Páral
- studoval gymnázium. pracoval jako technolog, vedoucí provozu
- Šest pekelných nocí – humoristický román
- Veletrh splněných přání
- Katapult
- Soukromá vichřice
- Milenci a vrazi – zfilmováno
- Román pro každého
- Profesionální žena

Próza v samizdatu a exilu 49 – 68
- nebyla tak rozsáhlá jako poezie
- próza byla ojedinělou záležitostí

Viktor Doschl
- exilový autor, ještě žije, je židovského původu
- Hovory s Janem Masarykem
- Píseň o lítosti – román osudech 4 židovských vězňů v koncentráku

Egon Hostovský
- exilový autor
- Sedmkrát v hlavní úloze
- Nezvěstný
- Půlnoční pacient
- Dobročinný večírek – psychologické romány

Ferdinand Peroutka
- především publicista
- Oblak a valčík
- Pozdější život panny – hlavní postavou je Johanka z Arku
Česká próza 70., 80. a 90. let XX. století

Charakteristika doby
viz. téma č. 23

Oficiálně vydávaná próza po roce 69
- nová jména a nové autory
- literárním žánrem se stává Budovatelský román, dochází k menšímu zkreslování skutečnosti a postavy jsou více věrohodné

Vladimír Páral
- Mladý muž a bílá velryba
- Generální zázrak – čerpá z technického a laboratorního prostředí
- Muka obraznosti – autobiografický román
- Romeo a Julie 2300
- Země žen

Próza s historickou tematikou
Valja Stýblová
- Skalpel
- Prosím

Zdena Vrubová
- Připravte operační sál

Próza s historickými náměty
Jarmila Louková
- zabývala se dějinami antického Říma
- Není římského lidu – román
- Pod maskou smích

Ludmila Vaňková
- náměty pouze z českých dějin
- Král železný, král zlatý – trilogie

Oldřich Daněk
- Vražda v Olomouci – vražda Václava III z Přemyslovců

Vladimír Körner
- navazuje na svoji tvorbu před rokem 68
- Písečná kosa- náměty ze 13 století

Próza čerpající náměty 20 století
Ota Pavel
- profesí byl sportovní redaktor
- Smrt krásných srnců – zfilmováno
- Jak jsem potakal ryby
- Dukla mezi mrakodrapy
- Plná bedna šampaňského

Jan Otčenášek
- Když v ráji pršelo – o nezdařeném pokusu 2 intelektuálů o provozování hostince v Šumavské přírodě

Venkovská próza
- jejím vzorem byli knihy Jana Kozáka

Jiří Navrátil
- čerpá z valašského venkova
- Spálená stráň
- Štěstí
- Slib – zabývá se stěhováním venkovana do města a naopak

Antonín Bajaja
- Mluviti stříbro – z Valašska

Humoristická próza

Miroslav Horníček

František Nepil

- Střevíce z líčí
- Lipová alej

Miroslav Švandrlík
- Černí baroni – zfilmováno

Detektivní literatura
- byla málo rozšířená
Václav Erben
- Smrt talentovaného ševce

Alena Vostrá
- Než dojde k vraždě

Radek John
- nejoblíbenější
- Džínový svět – prvotina
- Memento – román varující před užíváním drog

Samizdatová a exilová próza 68 – 89
Egon Bondy
- Invalidní sourozenci

Eva Kanturková
- Přítelkyně z domu smutku – román, zfilmováno

Lenka Procházková
- psala povídky
- Jan Palach, zpráva o životě, činu a smrti českého studenta

Ivan Klíma
- ještě žije, byl redaktorem lidových novin
- Milenci na jednu noc
- Milenci na jeden den
- Má veselá jitra – autobiografické povídky
- Moje zlatá řemesla
- Moje první lásky
- Soudce z milosti – soudce který prožívá profesní i manželskou krizi

Ludvík Vaculík
- Morčata – román
- Český snář – je psáno formou deníkových zápisků

Pavel Kohout
- vycestoval do Rakouska a už se nesměl vrátit
- Kde je zakopán pes – události kolem charty 77
- Maryně – o dívce která absolvovala katovské učiliště a stala se odbornicí na násilnou smrt
- Poslední nápady svaté Kláry – dívka ze základní školy, která dokáže předvídat budoucnost

Josef Škvorecký
- pokračuje ve své tvorbě s hlavním hrdinou Danny Smiřickým
- Tankový prapor – zfilmováno
- Prima sezona – zfilmováno
- Mirákl
- Příběh inženýra lidských duší – román
- Smutek poručíka Borůvky
- konec poručíka Borůvky
- Návrat poručíka Borůvky
- hříchy pro pátera Knoxe

Česká literatura po roce 1989
- po roce 1989 přestává být literatura členěna na oficiální, samizdatovou a exilovou, protože mohou literárně tvořit všichni čeští autoři
- začínají vznikat nové časopisy a nová nakladatelství
- literatura se sjednocuje do jednoho proudu
- jsou vydávána díla autorů dříve zakázaných

Michal Viewegh
- učitel na základní škole, poté redaktor, a teď je jako jediný spisovatel z povolání
- Názory na vraždu
- Báječná léta pod psa - zfilmováno
- Výchova dívek v Čechách - zfilmováno
- Účastníci zájezdu
- Román pro ženy – zfilmováno
- každý rok píše a vydává jednu knížku

Lenka Procházková
- nejdříve působila v samizdatu
- Růžová dáma
- Oční kapky
- Přijeď ochutnat
- Smolná kniha

Halina Pawlovská
- Proč hoši pláčou

Žádné komentáře:

Okomentovat