Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Pružiny

Pružiny mají široké využití v celém průmyslu. Pomáhají nám vracet mechanismy do výchozích poloh, zmírňují rázy apod. Pružiny nám umožňují vytvořit tzv. pružné spoje, které vzniknou tím, že se mezi dvě součásti vloží ocelový nebo pryžový pružící prvek.
Rozdělení pružin: Kovové- namáhané ohybem-listové, šroubovité, šroubovité zkrutné, spirálové
-namáhané krutem-šroubovité tažné, tlačné, kuželové, soudečkové, torzní tyče
-kombinované-kroužkové, talířové
Pryžové
Pneumatické
Použití pružných spojů: u dopravních prostředků jako odpružení karoserie, motoru, pojistné ventily, uzavírání ventilů ve spalovacím motoru, dále všude tam, kde je nutno zabezpečit stálou přítlačnou, popř. odtlačující sílu, zpětný pohyb, pružné uložení
Charakteristiky pružin: vyjadřují závislost deformace a zatížení

zatížení F [N]
3 1) přímková (tažná, tlačná)
1 2) degresivní
2 3) progresivní

Deformace y [mm]

Lineární charakteristika - deformace je přímo úměrná zatěžující síle Progresivní charakteristika - deformace se při rostoucím zatížení zvětšuje Degresivní charakteristika – deformace se při rostoucím zatížení zmenšuje
Materiál na výrobu pružin: Nejčastěji uhlíkové a slitinové oceli s vyšším obsah uhlíku určené k zušlechťování (11 800, 12 090, 13 270, 14 260) Na měřící přístroje nebo tam, kde se požaduje např. korozivzdornost se používá také bronz či mosaz
Druhy pružin a jejich použití: -šroubovitá válcová tažná/tlačná pružina – Všeobecné použití -šroubovitá kuželová tlačná pružina s progresivní char. -talířové pružiny samostatná – automobilové spojky - kroužková pružina - pro vyvinutí velké zatěžující síly -šroubovité zkrutné pružiny - měřící přístroje -spirálové pružiny - pohony mechanismů -torzní tyče - odpružení vozidel - - listové pružnice - odpružení vozidel

Nekovové pružiny-pryžové pružiny:

Pryž nám umožňuje dosáhnout velkých deformací, vnitřního útlumu, tlumení hluku. Její výhodou je, cenová dostupnost, možnost navulkanizovat na kovy, současné pružení ve všech směrech, nevýhodami jsou stárnutí a také citlivost na teploty.

Použití: Odpružení strojů a přístrojů, motorů, součástí motorů (výfuků apod.), uchycení chvějících se součástí

Pneumatické a pneumaticko-hydraulické odpružení
Využívá pružnost vzduchu nebo plynu v pryžové kouli nebo v prostoru za membránou. Plyn způsobuje pružení a olej tlumí. Má progresivní charakteristiku. Regulací průtoku je možno nastavit tvrdost. Hydraulické může být i v kombinaci s pružinou, kdy olej umožňuje pomalejší útlum do výchozí polohy-stlačení nemá stejný průběh jako útlum.
Použití: Odpružení motorových vozidel nebo při tváření

Žádné komentáře:

Okomentovat