Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18A. Dramatická tvorba 20. stol. v české a světové Literatuře - otázky

1) Vliv světového dramatu na české drama 20. století
2) Meziválečná divadelní avantgarda
3) Dramatická činnost spisovatelů meziválečného období
4) Řešení problémů v současném dramatu, význační představitelé dramatické tvorby současnosti

Krev –Jé, to jsou divný konzervy. Takový příruční! (Vyjme z bedničky válcovitý ruční granát
s rukovětí)
Mlíko -Ukažte, to budou ty nový, turistický. To se asi takhle opéká nad ohněm.
Krev -Půjčte to sem. To se asi musí za tohle zatáhnout. Nic se neotevřelo.
Mlíko -Neteče z toho olej? Něco tam syčí! Ta bude asi zkažená.
Krev -To ten olej kvasí.
Mlíko -Teď to tam burácí! Je to ale štěstí, že jsme si toho všimli. Vždyť je to zdraví nebezpečné.
Krev -Která firma to vyrábí; takový neřád?
Mlíko -(Čte hodně zblízka nápis na granátu.) Krupp-Essen. Aha essen, k jídlu to je.
Krev -Ovšem, Krupp-Esse, jezte kroupy! To bude asi šoulet.

1) Na čem je založen slovní humor této scény?
2) Vysvětlete pohled Voskovce a Wericha na svět

...Maršál -Sedněte si, Galéne.(Usedne vedle něho.) -Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče!
Podívejte se, mě záleží osobně na baronu Krugovi. Je to vzácný muž a můj jediný přítel. Nevíte, jaká to je samota být... diktátorem. Mluvím s vámi ...jako člověk. Doktore, zachrařte Kruga! Už jsem...hodně dlouho nikoho neprosil.

Dr. Galén -Bože, to je tak těžká věc... Já bych tak rád... Poslyšte, já bych měl také prosbu.

Maršál -To není odpověď:

Dr. Galén -Prosím vás, Vaše Excelence, já jen okamžik... Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc... Ne že bych vám chtěl lichotit, ale -bohužel je to tak, že ano... Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír... Bože, jak by byli všichni rádi Vždyť se celý svět bojí jenom vás... všichni zbrojí jenom kvůli vám... Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano...

1) Charakterizujte oba protagonisty jako zastánce dvou rozdílných názorů
2) Proč končí příběh a zápas Galéna tragicky a zároveň výstražně?18B. Syntax -souvětí souřadné

1) Souvětí; souvětí souřadné, souvětí podřadné

2) Významové poměry mezi větami

3) Interpunkce v souvětí souřadném

4) a) Zvolte vhodné souřadicí spojky a určete vztah mezi větami:
Chlór je v přírodě hodně rozšířen, nevyskytuje se volný.
Chceš jít do kina, se raději koupat. .
U břehu byla řeka mělká, bylo vidět až na dno.

b )Doplňte čárky a zdůvodněte jejich užití:
Ať to tu nechá a nenosí to domů.
Nechce se mi už domů ale musím.
Evu jednou baví tanec jindy zas plavání.
Nerozuměla jsem mu mluvil totiž italsky.

Žádné komentáře:

Okomentovat