Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12A. Reakce básníků na myšlenkovou, společenskou a politickou krizi konce 19. a počátku 20. stol. - otázky

1) 90. léta 19. stol. v Čechách, vznik České moderny
2) Vznik nových směrů -symbolismu, impresionismu, dekadence, jejich vliv na Literaturu, hudbu, malířství
3) Generace buřičů -uveďte jejich společné znaky .Podle vlastní četby vyložte dílo jednoho
představitele

Olše
Jak jsem, olše, měl vás rád:
v podvečerní; vonný chlad;
nad vodou když schýlen sám
stín váš chvěl se sem a tam.

Rybářů dnes táhlý hlas
nocí hlubokou se třásl
šumot mlýnských vážných kol
ve mně vzbouzel starý bol.

Ve třetinách sluka, černý bod;
čeřila jen vlny vod,
a v mé duši také tak
bloudil zlatých snění pták.

1) Uveďte hlavní motivy básně
2) Charakterizujte odpovídající umělecký směr , srovnejte s realismem

Hlásím, pane hejtmane,
že byl to strašný sen,
ty oči zvířete, ty křičely
a z důlků lezly ven,
křičely na mne, jestli já to vím,
proč ležíme tu s břichem děravým
co měl jsem říci jen... ?
v ,
F. Šrámek

1) Charakterizujte téma a formu úryvku z básně12B. Řečnický styl

"Padlým!

Uctíváme dnes památku těch, kteří svým nebytím zajistili naše bytí. Vy jste je znali, pracovali s nimi a víte toho jistě tolik, že na mně je poklonit se jen obětem, ze kterých roste strom naší svobody a snad připomenout, že by bylo zradou zůstati jen při oslavě a uctění. Vděčnost a láska živých jistě přemáhá smrt, ale mlčení našich padlých mohlo by se stát výčitkou a obžalobou, kdybychom to, za co oni bojovali, nedobojovali a nezajistili. Držte se, varují nás, držte se a nepromarněte dědictví našich obětí… "

1) Jakými jazykovými prostředky je dosaženo slavnostního charakteru projevu?
2) Najděte obrazná pojmenování
3) Najděte další působivé prostředky projevu -kontrast (protiklad), opakování vět
4) Najděte místo v projevu, kde autor působí na cit posluchačů

1) Funkce a podstata řečnických projevů
2) Historie řečnictví
3) Útvary řečnických projevů:
-politické
-slavnostní
-naučné

Žádné komentáře:

Okomentovat