Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11A. Česká poezie 2. poloviny 19. století - otázky

1) Postoj poezie k problémům českého národního života
2) Generace májovců -charakteristika, představitelé
3) Generace ruchovců a Lumírovců -srovnání, představitelé
4) Vliv na rozvoj poezie a prózy ve 2. polovině 19. století

...Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit já vím, že čtenář je nobl a nemá
zapotřebí; aby vstával před devátou -no ale náhoda! A Když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšiml, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu nikdy nevídá.
J. Neruda

1) Z kterého díla je ukázka, určete též žánr
2) Které autory těchto útvarů znáte?

Velké, širé, rodné lány
Velké, širé, rodné lány
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunce zlatí.

Vlahé žito jako břehy,
Květná luka plná něhy,
Na úhoru, v žírné kráse
Pokojně se stádo pase...
J. V. Sládek

1) Jaký vztah má básník k přírodě a půdě?
2) Co způsobilo, že verše byly zhudebněny?11B. Publicistický styl -beletrizované útvary

1) Publicistický styl
.znaky
.útvary

2) Reportáž
.podstata, cíl
.jazyk .

3) Fejeton
.podstata
.způsob zpracování
.jazyk
.umístění v novinách
.uveďte jména významných českých fejetonistů

4) Kolik významů (a které) může mít novinový titulek "Pochvala trenéra národního mužstva" ?

Žádné komentáře:

Okomentovat