Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Šroubové spoje

Rozdělujeme je podle tří kritérií:
- podle rozebíratelnosti – rozebíratelné, nerozebíratelné
- působení spoje – tvarový styk, silový styk, materiálový styk
- podle styku – bezprostřední, zprostředkovaný

Existují tři základní druhy šroubových spojů:

a) spoj průchozím šroubem s hlavou a maticí – šroub prochází dírou s vůlí1/ šroub s hlavou
2/ matice
3/ podložka
4/ spojované součásti

b) spoj zašroubovaný šroubem s hlavou – šroub je do spodní části zašroubován, horní prochází s vůlí1/ hlava šroubu
2/ dřík
3/ závitová část dříku
4/ spojované součásti


c) spoj závrtným šroubem a maticí – šroub se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu. Horní součást se na něj nasadí a dotáhne pomocí matice. Touto součástí prochází šroub s vůli.1/ závrtný šroub
2/ matice
3/ pružná podložka
4/ spojované součásti
Základní druhy šroubů:
Šroub se šestihranou hlavou a normálním dříkem M1,6 - M64

Šroub se šestihranou hlavou se závitem až k hlavě M1,6 – M64

Lícovaný šroub M10 – M52

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4 – M42

Šroub se zápustnou hlavou M1 – M20

Šroub do plechu se šestihranou hlavou

Šroub s válcovou hlavou M1 – M20

Stavěcí šroub s drážkou a hrotem M1,6 – M12

Pojištění šroubových spojů:
Všechny závity u spojovacích šroubů jsou samosvorné - za běžných okolností (bez dynamického zatížení, chvění, ...) se nemůže povolit
Rozeznáváme pojištění:
Silovým stykem
- Přítužná matice
- Pružná podložka :
• Nejčastější způsob pojištění
• Kalené
• Šikmo proříznuté a s tak ohnutými konci, že styková plocha při utahování po matice ostří klouže
• Po dotažení pružící konce podložky a její ostří zabraňují uvolnění matice, i když na spoj působí chvění a dynamické namáhání
- Berma matice
- Maticí která má v sobě plastickou hmotu

Tvarovým stykem
- Závlačky:
- Prostrčí se dírou vyvrtanou v dříku šroubu nad maticí nebo dírou procházející maticí a dříkem Konce závlačky se rozehnou
- Kolíky
- Dráty
- Speciální podložky (např. podložka s jazýčkem) , uchycení podložky na okraji blízké hrany s druhým koncem opřeným o hlavu nebo matici -> brání pootočení šroubu

Materiálovým stykem - málo používané
- Přivaření hlavy šroubu
- Barvou (plombování), lepidlem

Druhy závitů

Název závitu Označení Vrcholový úhel Použití
Metrický závit M 60° • Jemný metrický závit - Matice s velkým průměrem, v jemné mechanice, tenkostěnné duté součásti

• Hrubý metrický závit - Běžné druhy šroubů a matic (ale také na hřídelích a koncích svorníků k upevnění ručních kol, klik, spojových kotoučů, atd.)
.
Whitworthův závit W 55° Již se nepoužívá (pouze při opravách na zařízeních, kde se tento druh závitu vyskytuje).

Trubkový závit válcový G 55° Spojování potrubí menších rozměrů (závit je "těsnější" než ostatní druhy)

Trubkový závit kuželový vnější R 55°

Trubkový závit kuželový vnitřní Rc 55°

Oblý závit Rd 30° Spojovací šrouby u železničních vozů, šrouby k velkým ventilům a šoupátkům.

Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý Tr 30° Pro pohyblivé šrouby (vřetenové lisy, šrouby zdvihadel a zkušebních trhacích strojů)

Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý Tr 30°

Lichoběžníkový závit nerovnoramenný (pilový) Sd 30°

Renovace a údržba šroubových spojů:
- Vzhledem k nízké ceně se šrouby, podložky a matice neopravují, ale nahrazují novými - Nutná kontrola zda není poškozen závit
Opravy vnitřního závitu:
o Převrtáním na větší závit
o Vyvložkováním (např. vložkou Heli-Coil)
- Speciálními nástroji se zašroubují do připravené díry
- Používají ji výrobci automobilů do hliníkových bloků -> závit má vlastnosti jako by byl vyříznut v oceli

Žádné komentáře:

Okomentovat