Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. Řemenové převody

- Patří mezi převody se silovým stykem
- K přenosu točivého momentu z hnacího kola na hnané dochází v důsledku tření mezi
řemenicí a řemenem

Velikost přenášeného momentu závisí:
- Velikost napínací síly
- Velikost součinitele tření materiálů řemene a řemenice
- Velikost úhlu opásání: - Úhel styku řemene s řemenicí
- Úhel lze zvětšit použitím napínacího kola
- Převod je nepřesný (ve stykové ploše mezi řemenicí a řemenem dochází ke skluzu)

Velikost skluzu je závislá:
- Velikost přenášeného točivého momentu
- Úhel opásání
- Součinitele tření
- Velikost napínací síly

Výhody:
- Velmi tichý chod
- Pružný záběr -> Tlumení kmitání, chvění
- Snesou velmi vysokou obvodovou rychlost
- Nízké náklady na provoz (není nutno mazat) -> Nejlevnější převod
- Možnost funkce: Pojistné spojky proti přetížení (prokluz)
- Nevyžaduje přesnou výrobu a montáž

Nevýhody:
- Nezaručení stálého převodového poměru, tj. prokluz -> nespolehlivá kinematika (výjimku tvoří ozubený řemen)
- Nutné předepnutí - Přídavné namáhání ložisek a hřídelů
- Vyvození předepnutí - napínací ústrojí:
- Zkrácení řemenu při nezměněné osové vzdálenosti
- Napínání kladkou (stálá osová vzdálenost), přitlačovanou
závažím, pružinou nebo posuvem kladky
- Zvětšením vzdálenosti os (nejjednodušší, nejlevnější)
- Samonapínací tíhou hnacího motoru
- Reakčním momentem
- Vytahování a opotřebení řemenů
- Nízká tuhost převodu
- Při prokluzu vzniká statická elektřina
- Špatná odolnost vůči: - Vysokým teplotám, vlhkosti, prachu, nečistoty (mastnoty)
- Větší rozměry převodu

Použití: - Kde jsou kladeny požadavky na: - Velkou osovou vzdálenost kol
- Klidný a tichý chod
- Není nutný přesný převod


Převody plochými řemeny:
- Používá se zřídka, pouze v případě kdy je příliš velká vzdálenost řemenic
- Pro zvětšení úhlu opásání se používají napínací kladky
- Nejčastěji se používají kožené řemeny (vyrábí se z hovězí usně)
- Konce řemenů se spojují: lepením, sponami, svorkami, sešitím
- Řemeny se vyrábí v normalizovaných rozměrech
- Řemenice se vyrábí z oceli nebo litiny s dostatečným opracováním funkčních ploch
- Pro dobré vedení řemenu bývá vnější povrch řemenice mírně zaoblen (bombirován)

Převody klínovými řemeny:
- Častější použití než ploché řemeny -> Větší účinnost ->Tření v klínové drážce je větší než
na rovinné ploše -> Možnost přenosu většího točivého momentu
- Možnost použití několika řemenů vedle sebe, u plochých řemenů to není možné
- Tvar i rozměry klínových řemenů jsou normalizovány, u plochých to není možné
- Klasický klínový řemen: - Univerzálně použitelný
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Úzký klínový řemen (automobilový): - Převody nenáročný na prostor
- Přenos velkých výkonů
- Maximální rychlost řemene: 40 m/s
- Výkonný klínový řemen: - Pro přenos velkých výkonů v malém prostoru
- Dobré ohybové vlastnosti (zuby na vnitřním obvodu)
- Dobrá příčná tuhost díky příčným vláknům
- Maximální rychlost řemene: 50 m/s
- Dvojklínový řemen: - Pro pohon několika řemenic s opačným smyslem otáčení
- Vhodné pro střídavý ohyb
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Násobný klínový řemen: - Vhodné pro velká rázová zatížení
- Použitelné pro velké vzdálenosti os bez vodící kladky
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Nutná ochrana před znečištěním(nečistoty mezi řemeny)
- Klínový řemen je zhotoven ze tří vrstev: vnitřní vrtsva: textilní vlákna zality v pryži
vnější vrstva: obal
- Řemenic jsou zhotoveny z litiny, oceli nebo i plastů
- Použití: Dopravníky, Dřevoobrábějící stroje, Automobily

Převody ozubenými řemeny:
- Spojují výhody řetězových a řemenových převodů
- Řemen je vyroben z pryže nebo jiného vhodného materiálu
- Na vnitřní části řemene je ozubení, které je i na obvodě řemenic
- Nedochází k prokluzu
- Tlumí rázy na rozdíl od řetězového převodu

Základní výpočty:

Teoretický převodový poměr i = n1 / n2 = D2 / D1

Obvodová rychlost [m.s-1]:
v1 = ( p . D1 . n1 ) / 60

v2 = ( p . D2 . n2 ) / 60

Účinnost řemenového převodu h = 0,95 ÷ 0,98


Rovnoběžné hřídele: smysl otáčení hřídelů shodný. Při větších vzdálenostech os hřídelů je nutné, aby horní část pásu byla ochablá a dolní napjatá.

Zkřížené opásání: smysl otáčení hřídelů opačný. Větší úhel opásání. Protože se pás ve zkřížení po sobě tře, nehodí se pro velké rychlosti v =<>= 20b , kde je šířka pásu).

Polozkřížené opásání: pouze pro jeden smysl otáčení. Pás musí nabíhat na oba kotouče v jejich středních rovinách, jinak by spadl. Kotouče musí být dostatečně široké ( B >= 1,4 b ). Vzdálenost os bývá a = 3 až 10m,nejčastěji 5m.


Tvary průřezu řemene:

Ploché řemeny – obdélníkový průřezKlínové řemeny - lichoběžníkový průřez
klasický; úzký; široký
Kruhové – používá se velmi málo,malé převody
Tvary řemenic:


tři klínové řemeny

Žádné komentáře:

Okomentovat