Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. Brzdy pásové a čelisťové

Brzdy slouží ke snížení rychlosti nebo zastavení pohybujícího se břemene (provozní brzdy) a k zajištění stojícího břemene proti nežádoucímu pohybu (parkovací brzda).

Brzdného účinku se dosáhne třením mezi pevnými a otáčejícími se částmi . Pohybová energie se pak mění v tepelnou, kterou je potřeba odvádět do ovzduší.

Účinnost brzd je závislá na součiniteli tření materiálu stykových ploch brzdných kotoučů, pásů, atd
Nejčastěji se používá materiál ferodo
Brzdové obložení se na čelisti nejčastěji lepí

Užití
- automobily, jeřáby


Druhy brzd :
- mechanické(-radiální-čelisťové bubnové,pásové;-axiální-čelisťové kotoučové,kuželové lamelové,samočinné) proudové, elektrické

a) podle zdroje energie : přímočinné (mechanické a kapalinové), strojní, polostrojní a odlehčovací
b) podle třecích částí : bubnové a kotoučové
c) podle umístění brzdných částí : kolové (přední a zadní), převodové a motorové
d) podle způsobu ovládání : ruční, nožní a samočinné (nájezdové)
e) podle vztahu přítlačné síly k brzdící síle : silové (přítlačná síla brzdících prvků vzniká pouze z brzdící síly) a samozesilovací (přítlačná síla brzdících prvků je zvětšována druhotným účinkem tření, působícím popřípadě na jiný brzdný prvek – např. u brzd se spřaženými čelistmi).


U jeřábů se dělí na:
a) stavící – postupně zastaví břemeno z pohybu do klidu(dvoučelisťová, pásová)
b) spouštěcí – jsou neustále v poloze zabržďeno, nadbytečný brzdný moment nutno překonat hnací silou(nesamosvorné ruční zdvihadla)
c) regulační – mají sníženou rychlost pro přesné usazení břemene(jednošpalíková regulační brzda)


Spolehlivost, seřizování a údržba brzd
MUSÍ být nejspolehlivější strojní zařízení
Pro zvýšení bezpečnosti se ovládací okruhy zdvojují

Mechanické brzdy

Třecí plochy NESMÍ být znečištěné olejem, ani jiným mazivem (výjimku tvoří mokrá lamelová brzda)
Zamaštěné plochy se čistí benzínem nebo trichloretylenem (nepoužívat naftu)
Uhlazené plochy obložení, zanesené prachem se čistí kartáčem z mosazných drátků
Pro správnou činnost brzd mazat přiměřeně všechna ložiska pák, táhel, popř. bowdenová lanka

Hydraulické brzdy
Hlavní podmínkou je dokonalá těsnost potrubí a pryžových manžet
V hydraulickém obvodu nesmí být vzduch, který je stlačitelný
Brzdu je nutné odvzdušnit ventilky na brzdových válcích

Elektromagnetické brzdy
U magnetů na střídavý proud nesmí zůstat magnet pootevřený, protože by e větší proudem poškodilo vinutí

Žádné komentáře:

Okomentovat