Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16. Převody ozubenými koly

Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb jednoho hřídele na druhý se stálým převodovým poměrem.Používá se pro převody s malou osovou vzdáleností hřídelů.
Dvě spolu zabírající kola tvoří soukolí. Kolo s malým počtem zubu se nazývá pastorek.Podle tvaru křivek tvořící profily zubu rozeznáváme několik druhů ozubení.Nejznámější jsou EVOLVENTNÍ a CIKLOJDNÍ.
Výroba ozubených kol vyžaduje speciální nástroje a obráběcí stroje.

Výhody:
1. malé rozměry
2. přesný převodový poměr
3. vysoká spolehlivost
4. velká životnost
5. malé nároky na údržbu

Nevýhody:
1. drahá a složitá výroba
2. nároky na přesnost
3. netlumí rázy


Rozdělení soukolí

1.dle tvaru bočních křivek zubů:
a) čelní s přímými
b) se šikmými zuby
c) se šípovými zuby
d) z dvojnásobně šípové
e) kruhové
f) šroubové zuby

2.dle relativního pohybu soukolí:
1. valivá soukolý -čelní
kuželová

2. šroubová soukolý-šneková
šroubová
hypoidní

3.dle vzájemné polohy os:
1. osy rovnoběžné
2. různoběžné
3. mimoběžné


Druhy soukolí

Čelní soukolí s přímými zuby

- Nejčastěji používané
- Dosahuje se převodového čísla 6
- Zpravidla zabírá jen jeden zub
- Otáčení není rovnoměrné
- Hlučné
- Nevznikají axiální síly

Čelní soukolí se šikmými zuby
- Zuby jsou skloněny pod úhly 8° až 20° k ose hřídele
- Zuby mohou mít pravé i levé stoupání
- Postupný, delší a klidný záběr zubů
- Vždy zabírá několik zubů současně -> Možnos přenosu vyššího zatížení
- Tichý a bezhlučný chod
- Nevýhoda: Při záběru vzniká axiální síla -> Musí ji zachytit axiálními ložiska
- Axiální složku síly lze odstranit použitím:
o Dvojnásobně šikmými zuby
o Soukolím se šípovými zuby

Čelní soukolí s vnějším ozubením se šípovými zuby
- Menší přesnost ozubení a menší obvodové rychlosti
- Dražší výroba
- Použití: pro velké výkony
- Kola s dvojnásobně šípovými zuby se mohou otáčet v obou smyslech

Kuželová soukolí
- Přenáší se otáčivý pohyb a točivý moment u různoběžných hřídelů, nejčastěji k sobě kolmých
- Kola mají zuby šikmé, zakřivené, přímé (zřídka)
- Náročné a drahé na výrobu
- Tichý chod
- Větší životnost
- Pro vetší výkony
- Pastorek má 5-7 zubů
- V zubech vzniká osová síla, kterou musí zachytit axiální ložiska


Šroubová soukolí

- Pro mimoběžné hřídele
- Tělesa předmětu se po sobě odvalují a zároveň se posouvají (šroubový pohyb)
- Velké tření a opotřebení
- Malá účinost
- Použití:např. náhon na tachometru

Šnekové soukolí

- Speciální případ šroubového soukolí, kde snížení zubu pastorku přejde v jednoduchý více chodý šroub

Skládá se z: 1.)Šneku
- Hnací část
- Podobá se pohybovému šroubu s trapézovým závitem
- Pohání šnekové kolo
- Druhy šneků
- Jednochodý či vícechodý
- Pravochodý či levochodý

2.)Šnekového kola
- Převodové číslo 4-100
- Malá vzdálenost os
- Tichý chod
- Použití:míchačky, frézky, výtahy,lodní šroub


Konstrukce a materiál ozubených kol

Výroba a materiál

Přestože ozubená kola mohou být vyrobena z mnoha materiálu vyrábí se hlavně z oceli a litiny a to na speciálních obráběcích strojích (frézky,brusky,obrážečky)

Konstrukce ozubených kol

Při malém počtu zubů se obvykle vyrábějí rovnou na hřídeli např. u pastorku.pastorek může být vyroben rovnou na hřídeli nebo může být přivařen.

Při velkém počtu zubů se obvykle vyrábějí ozubená kola zvlášť a při montáži se nasazují na hřídel.Menší kola mají zpravidla tvar kotouče,větší kola se skládají z náboje,věnce a kotouče.

U kol velkých průměrů je věnec s nábojem spojena rameny.U takto spojených kol se zuby zhotovují na zvláštním věnci, který se na odlité těleso nalisuje nebo nasadí za tepla.Po opotřebení se vymění jen věnec


Ozubená soukolí a převodovky

Jedno nebo více ozubených soukolí uložených ve skříni (litá,svařovaná) se nazývá převodovka.
Převodovky jsou zařízení který přenáší kroutící moment a současně zvyšují nebo snižují otáčky hnacího stroje na požadované otáčky daného zařízení

Typy převodovek:
s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním kuželovým soukolím
s jedním kuželovým soukolím a s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním šnekovým soukolím
s jedním šnekovým soukolím a s jedním až dvěma čelními soukolími
planetová

Planetová převodovka
- Velký převodový poměr
- Souosí hnací a hnaný hřídel
- Skříň má malé rozměry
- Tichý chod a vysoká učinost
- Použití:letecký motory, auta,obráběcí stroje a textilní stroje

Montáž a údržba ozubených kol

Montáž:
1.nasazení (pomocí lisu) a připevnění ozubeného kola na hřídel
2. nasazení ložisek na hřídel s ozubeným kolem
3. uložení hřídele do převodové skříně
4.seřízení záběru kol

Údržba:
mazání- zmenšuje tření a současně odvádí teplo vznikající při záběru kol a v ložiskách


Základní vzorce

- Převodový poměr


- Průměr roztečné kružnice D = Z*m


- Průměr hlavové kružnice Da =D*2m


- Výška hlavy ha = m


- Výška paty hf = 1.25*m


- Výška zubu h = ha + hf


- Průměr patní kružnice Df = D-(2*1,25m)
- Vzdálenost os
- Modul

Žádné komentáře:

Okomentovat