Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.3 Poptávka a nabídka

Cenové relace komodit jsou velmi významné v prostředí konkurence. Jsou obvykle dány vztahem poptávky a nabídky.

Analýza poptávky:
Nápomocnou teorií je prostá poptávková křivka mezi dvěma proměnnými:
- množstvím
- cenou

Křivka poptávky

Kupující zatím není na trhu pánem.
Je ovlivněn možnostními kapacitami strany prodávajících (KVM = křivka výrobních možností)


Ale pozor! Na hranici poptávkového maxima může nastat obrat ve prospěch vyšších cen !


Schéma č.8 Změna křivky poptávky

Analýza nabídky
= množství statků, které jsou ochotny firmy vyrábět a prodávat na trhu za určitou tržní cenu.. Nabídka je tedy ovlivňována tržní cenou !

Schéma č.9 Křivka nabídky

Křivka nabídky

Křivka “S“ charakterizuje relaci jednoho výrobce na změnu ceny na trhu, ale i chování všech výrobců na trhu. Hovoříme o agregátní nabídce !

Křivky nabídky se budou lišit v závislosti na charakteru výrobce :
- malého zde je důležitý prvek očekávání výrobců ( expektace )
- oligopolního může ovlivnit nabídku dříve než dojde ke změnám na trhu !
- monopolního

Rovnováha nabídky a poptávky

Schéma č.10 Rovnováha nabídky a poptávky

Změna křivky nabídky je podmíněna :
- chováním firem a to je ovlivňováno ziskovým motivem a výrobními nálady

Schéma č. 11 Změna křivky nabídky

Změna křivky nabídky

Cenová pružnost - elasticita

Cenová pružnost poptávky
Pohyb ceny po křivce poptávky nemusí mít ve své stejné hodnotě pro prodávajícího stejné důsledky.

Elasticita vyjadřuje růst celkových nákladů kupujících při nákupu určitého zboží

Elasticita poptávky


Schéma č. 12 Elasticita poptávky

Určení pružnosti poptávky:
- význam zboží v rozpočtu spotřebitelů
- substituty ( zboží s dobrými substituty = větší pružnost )
- povaha potřeb ( zboží luxusní má větší pružnost )
- čas ( vyšší životnost zboží = poptávka je elastická )


Cenová pružnost nabídky
Charakterizuje odezvu prodávajících výrobců na pohyb cen.
Elasticita se projevuje silnější reakcí na pohyb cen zvyšováním či omezováním výroby.


Elasticita nabídky


Schéma č. 13 Elasticita nabídky

Určení pružnosti nabídky :
- nákladné a obtížné skladování ( rychlokazící se potraviny = nízká elasticita “ S”)
- technologie výroby ( blízké substituty, snadno jiné zboží )
- čas

Žádné komentáře:

Okomentovat