Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Cvičení - PARAZITÉ

Definitivní hostitel = jakýkoliv organismus v němž parazit dosahuje pohlavní dospělosti
Mezihostitel = v němž se vývojová stádia parazitů rozmnožují nepohlavně či se jinak transformují

Konzumací nedostatečně tepelně upravených potravin se můžeme nakazit různými stádii parazitů:
nakazit se lze buď => primární infekcí => potravinami, které už sami o sobě obsahují infekční stádia
=> sekundární infekcí => kdy potravina přijde do styku s infekcí

HELMINTÓZY
(1) Motolice Trematoda
- mají zploštělé tělo, jsou oboupohlaví
- mají nepřímý vývojový cyklus => mají mezihostitele => tím je nejčastěji nějaký měkkýš => vývojový cyklus mají různě složitý přes 1 i více mezihostitelů

(2) Tasemnice Cestoda
- typičtí parazité – mají článkovité tělo ploché, nemají zažívací soustavu
- přijímají potravu celým povrchem těla + poslední články jsou „zralé“ => obsahují vajíčka
- existují i výjimky s přímým vývojovým cyklem

(3) Hlístice hematoda
- parazité s válcovitým tělem + rozmanitá skupina velikostně od několika mm až několik m dlouhé
- člověk může být nakažen při bodnutí hmyzem, při koupání => parazité přežívají zejména v humusu


PRIMÁRNÍ INFEKCE

Nematoda
Trichinelóza (Trichinela spiralis)
- parazit nemá endogenní cyklus + vůbec neopouští tělo => tělo je současně mezihostitel i hostitel
- existuje cca 80 druhů zvířat, které mohou být hostitelem i mezihostitelem
- v ČR hostitelem zejména => maso divočáků, prasat domácích, pes, kočka domácí, jezevec, i kůň => zvíře pozře maso trichinelózní => zde pohlavně dospějí => po 1/2 roce larvy => putují krevním oběhem do svaloviny
- parazit přežívá 90 dní hnilobný proces => larvy jsou infekční i v mršině zvířete !
- nevyskytuje se v islámských zemích, kde se vepřové nekonzumuje
- projevuje se:
střevní forma = záněty střev – sliznice => hemoragické stěny
svalová forma = zánět ve svalovině, průběh podobný chřipce
- dle typu 1 samice může naklást 500 – 1500 larev
- toto maso se z jatek na trh nedostane => hygienická kontrola masa na trichinelózu

Cestoda
Tasemnice bezbranná (Tasenia saginata) – cysticerous bovis
- nositelem je skot + nakazí se pouze člověk
- kráva pozře nakaženou stolici člověka => infikuje se => když člověk pozře nedostatečně tepelně opracované maso skotu => infikuje se boubelemi => ty se nejčastěji vyskytují kolem mozkových částí
- v ČR až 30% stavu zvířat je nositelem tasemnice
- ve světě je až 80 mil. osob nositelem této tasemnice
- člověk má pouze 1 tasemnici až 12 metrů dlouhou + bezbranná proto, že nemá žádné háčky, kterými by se držela ve střevě – má pouze přísavky

Tasemnice dlouhočenná (Taenia sollium) – cysticercus cellullosae
- mezihostitelem je prase domácí + vývojový cyklus je stejný jako u Tasemnice bezbranné
- člověk je jediným hostitelem => žije v tenkém střevě
- ve světě asi 3,5 mil nakažených lidí + v Evropě se již téměř nevyskytuje, ale např. v Peru asi 43% osob má tasemnici
- opět nákaza přes nedostatečně tepelně opracované maso
- vajíčka jsou infekční i pro člověka => člověk může být i mezihostitelem => antiperistaltická vlna ve střevech => zralé články se dostanou zpět do žaludku => zde se natráví => můžou se dostat jak do svaloviny tak i do mozku => až několik cm velký boubel

Cysticerkóza
- člověk jako mezihostitel Taenina sollium

Trematoda
Opistorchióza
- tzv. motolice psí => z masa kaprovitých ryb => metacerkálie
- vývojový cyklus motolice
- posledním vývojovým cyklem v mezihostiteli vznikne cerkálie => dle toho kde => cysta ve svalovině + např. cysta na travách = adoleskálie
- ve světě je infikováno cca 7 mil. obyvatel – zejména v Rusku
- parazituje ve žlučníku a žlučových cestách

Heterofyóza
- parazituje v tenkém střevě člověka
- nejčastěji se vyskytuje u obyvatel Středomořských států (Řecko, Egypt)

Metagonimiáza
- nositeli jsou žáby, plži

Klonorchláza
- člověk se infikuje pozřením nedostatečně tepelně opracovaného výrobku, syrového výrobku, soleného či marinovaného masa ze sladkovodních ryb => obsahují metacerkálie
- nakaženo asi 7 mil. obyvatel – Čína, Taiwan => zánět jater, žlučníku

Echinostomóza

Paragonimóza
- tzv. motolice plicní => vyskytuje se asi v 39 státech světa
- mezihostitelem jsou krabi a raci => infekční metacerkálie
- asi 200 mil. osob žije v riziku nakažení

Dierocelióza
- tzv. motolice kropenatá => patří spíše mezi sekundární nákazy + vyskytuje se i v ČR a na Slovensku
- definitivním hostitelem je nejčastěji ovce + skot a také člověk
- vývojový cyklus => 2 mezihostitelé => prvním je plž suchozemský a druhým mezihostitelem je mravenec => žije ve žlučových cestách ovce => dostává se do střev => se stolicí vychází ven => pokud tuto stolici s travou pozře plž => cerkálie v plicích => pohyby dýchání se dostávají k ulitě plže => kuličky (chomáčky) => tvoří se hrozen => tyto sbírají mravenci z rodu formica => pozřou tuto kuličku => první cerkálie napadnou hlavové části => změní se mozkový gen => mravenec má změněné chování => parazit způsobí, že mravenec dostane křeč do kusadel a zakousne se do trávy
- člověk se může nakazit tím, že pozře mravence spolu s potravinou


Cestoda
Diphylobothrióza (Diphyllobothrium latum)
- tasemnice až 20 metrů dlouhá => nakažení pozřením ryby
- nemá žádné háčky => poškozuje spíše toxicky => anémie => člověk může být mezihostitelem
- vyskytuje se např. v Thajsku => léčí se zde přikládáním ryb a žab na oči => mrtvé žáby mají v sobě živou tasemnici => může přelézt do mozku okem člověka

Sparganóza
- je larvání stádium Diphylobothriózy

Nematoda
Diohtofymóza (Dioctophyma remale)
- výskyt této parazitózy je sporadický – v Evropě např. v Bulharsku, Rumunsku + ve světě např. Egypt

Kapilárie
Kapilarióza střevní (Capilario) - parazituje ve střevech
Kapilarióza jaterní - parazituje v játrech
Kapilarióza kožní
Kapilarióza plicní
- ohroženou skupinou jsou děti => strkají ve co najdou do pusy => můžou pozřít vajíčka kapilárií => embrionované obsahující již zralá vajíčka

Anisakóza
- řada druhů z čeledi => definitivním a přirozeným hostitelem jsou ploutvonožci => člověk se nakazí pojídáním např. tresky, sleďů, makrel, sardinek, tuňáků
- vyskytuje se v Evropě – ve Francii, Belgii + v Asii – v Koreji, Japonsku
- způsobují různé záněty ve střevech

Gnathostomóza
- infikované může být maso ryb, drůbeže, prasat => zejména v Indii, Japonsku, Mexiku, Austrálii
- larvi prolezou celý organismus => forma kožní, nervová, svalová, …..
- v Thajsku 50% ryb, kuřat obsahuje tyto larvy

Angiostrongióza
- nejčastější nakažení pojídáním plžů
- velcí plži dosahují velikosti až několik cm + z připravených salátů, které nebyly dostatečně opláchnuty (např. v Thajsku)
- forma cerbrální => záněty mozkových blan či střeva


SEKUNDÁRNÍ INFEKCE
- infikované potraviny, které přišly do styku s infikovaným materiálem (moč, stolice)

Cestoda
Hymenolepióza (Hymenolepis nana)
- tasemnice => hostitelem je mravenec či člověk => přímý (nepotřebuje mezihostitele) či nepřímý vývojový cyklus => člověk se může stát mezihostitelem i hostitelem
- mezihostitelem jsou např. blechy => nebezpečí u dětí – ty si můžou mezi sebou rychle roznést
- infikování je možné potravinami, které přišly do styku s trusem hlodavců
- na světě cca 50 mil. obyvatel nakaženo

Echinokokóza (Hydatióza) (Echinococcus granulosus)
- člověk je mezihostitelem + definitivním hostitelem jsou psovité šelmy
- jde o asi 0,5 cm dlouhé tasemnice => v těle mezihostitele se dál množí => měchýřek => nepohlavní množení => od zárodeční vrstvy se oddělují zárodky => boubele v plicích, kostní dřeni, ale i v mozku a očích => dle toho vzniká postižení jednotlivých orgánů
- léčení je možné pouze operací
- mezihostiteli může být např.: skot – v Číně 90% infikováno, v Řecku, na Sardinii je 24% ovčáckých psů infikováno

Alveokokóza (Alveococcus multiocularis)
- definitivním hostitelem je liška + člověk je mezihostitelem + dorůstá velikosti 3 mm
- infikovat se lze pozřením potravin, které přišly ke styku s trusem lišky => borůvky, maliny, houby,….
- u člověka parazituje v plicích, mozku či játrech
- ve Švýcarsku je až 50% lišek nakažených

Cenuróza (Coenurus sorialis)
- larvální stádium => u člověka se vyvíjí v mozku a v mozkových tkání => člověk je mezihostitelem
- příjmem zralých vajíček se stává definitivním hostitelem => tím je pes
- nakazit se lze i pouhým pohlazením srsti psa! => důsledky: postižení mozku

Trematoda
- pro všechny tři je totožné => infikovat se lze pojídáním nakažených rostlin => tj. potravin, které jsou rostlinného původu

Fasciolopsióza
- např. v Paříži => řeřišnice potoční => oblíbená rostlina, ze které se dělá salát => vodní rostlina u pastvin, kde je vysoká vlhkost => rozvoj parazitů => skot ji spásá
- motolice jako dospělý jedinec v játrech => dostává se do tenkého střeva => s trusem odchází do vnějšího prostředí
- existuje řada vývojových stádií + mezihostiteli jsou vodní plži či rostliny

Fascioloidóza
- přežvýkavci, skot, srnčí zvěř

Gastrodisloidóza
- ve střevech, žlučníku => prase domácí

paratenický hostitel = tzv. transportní

Nematoda – Hlístice
Trichurióza
- tenkohlavci => bez hostitele s přímým vývojovým cyklem => pozřením kontaminované potraviny rostlinného původu
- člověk pozře potravinu s vajíčky => může se tak nakazit (např. pokud na zahrádkách lidé používají ke hnojení lidské výkaly) => vajíčka ulpí na rostlinách
- nejčastěji se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech + na světě až 700 mil. obyvatel je infikováno
- např. více než 40% čínského zelí je infikováno vajíčkem této parazitózy

Etrobióza
- tzv. roub dětský => člověk je jediným mezihostitelem a na výskyt tohoto parazita má velký vliv hygiena v domácnosti
- různá riziková místa = školky
- tři způsoby nakažení: a) přímý kontakt b) autoinfekcí c) retroinfekce (vajíčka na rektu dozrají)
- samice žije v konečníku a v noci vylézá ven z rekta a na jeho okolí klade vajíčka

Askarióza
- tzv. škrkavka lidská => žije v tenkém střevě člověka => nakažení z infikované zeleniny => má svoji typickou vlastnost pro některé parazity : dostane se do střeva jako infekční larva => perforuje střevo => dostane se do jater => do plic => vytváří hlen => spolknutím se dostává do střeva : dospělí jedinci žijí ve střevech
- migrující jedinci => zanesení do krevního řečiště => různé otravy + záněty

Toxokaróza
- parazituje u různých šelem => nakažení alimentární cestou – pojídáním nakaženého masa + paretenický hostitel

Žádné komentáře:

Okomentovat