Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Lidová slovesnost a její význam pro literárnívývoj. Balada v české literatuře

Lidová slovesnost - soubor útvarů, které spontánně vznikají ve spodních vrstvách zpravidla na základě zkušeností, šíří se ústním podáním, vznikají často na vesnicích, autor je anonymní.

Útvary lidové slovesnosti:
přísloví - lidová moudrost, z jejíhož závěru plyne mravní poučení
pranostika - zobecnění zkušeností týkajících se počasí
pořekadlo - podobné s příslovím, nemá však onen mravní rozměr
pověst - epický příběh založený na pravdivém základu, děj je částečně nebo úplně vymyšlen
- národní (o Čechovi), hrdinská (o Žižkovi), rodová (o bílé paní), místní (o založení hradu), erbovní
pohádka - vyjadřovala lidovou touhu po spravedlnosti
- hrdina překonává překážky a přes ně dojde ke šťastnému konci
- naši sběratelé pohádek: Božena Němcová (Národní báchorky a pověsti), Karel Jaromír Erben (Prostonárodní české písně a říkadla)
- pohádky mají šťastný konec; to nemusí platit u moderních pohádek (Andersen, bratři Grimmové)
lidová píseň - existuje u nás asi od 14. století
- milostná, robotní, vojenská, zbojnická, řešící vztah rodičů a dětí
lidové zpěvohry - vzorem byly opery na šlechtických zámcích
lidové drama - loutkové hry - Kašpárek
bajka - kratší příběh, v němž zvířata mají vlastnosti lidí, v závěru je opět ponaučení
balada - epická, nebo lyricko-epická báseň s ponurým dějem a zpravidla tragickým koncem
mýtus

Útvary pololidové slovesnosti:
kramářské písně - měly funkci dnešního bulváru
- témata - vraždy, války, spojení násilí a politiky
písmácké paměti

Balada:
František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna (součást Ohlasu písní českých)
Karel Jaromír Erben: Kytice - řeší problémy viny a trestu, mateřské lásky, milenecké lásky, vztahu matky a dcery
Jan Neruda: Balady a romance - Neruda zde často záměrně zaměňuje právě baladu s romancí
Jiří Wolker: O nenarozeném dítěti, O snu, O očích topičových - moderní,

Žádné komentáře:

Okomentovat