Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Otázky - Buňka a její základní funkce:

1) Kolik % vody obsahuje rostlinná buňka:
2) Co je to sušina:
3) Je-li daného významného prvku v sušině více než 0,1 hmotnostního procenta, zove se:
4) Jmenuj základní organické látky:
5) Anorganickou látkou, jejíž součástí je C:
6) Charakterizuj difúzi:
7) Co je turgor:
8) Co je roztok hypertonický:
9) Základní typ dělení jádra eukaryotické buňky:
10) Z jakých fází se toto dělení skládá:
11) Dochází při tomto dělení jádra ke štěpení chromozomů na sesterské chromatidy:
12) Hydrofilní část cytoplasmatické membrány tvoří:
13) Hydrofobní část cytoplasmatické membrány tvoří:
14) Základní stavební látkou buněčné stěny jako celku je u rostlin:
15) Kterou částí buněčné stěny spolu buňky sousedí:
16) Která část buněčné stěny zpravidla podléhá nejsilnější lignifikaci:
17) Co jsou plasmodesmy:
18) Jak vypadá jaderný obal:
19) Kolik chromozomů mají priokaryotické buňky:
20) Které skupiny organismů patří mezi prokaryota:
21) Která buněčná organela se uplatňuje při destrukci ocasu pulce:
22) Jak se jmenují určité bílkoviny podílející se na tvorbě nukleohistonového vlákna:
23) V jaké organele dochází k buněčnému dýchání:
24) Kde dochází k buněčnému dýchání u prokaryot:
25) Co je konečným výsledkem meiózy:
26) Co jsou bivalenty:
27) Co je výsledkem I. Redukčního dělení u meiózy:
28) Co se děje v S fázi buněčného cyklu:
29) K čemu slouží Go body:
30) Co je cytokineze:
31) Co je fragmoplast:
32) Co jsou kristy:
33) Co je crossing-over:
34) Mění se při I. Redukčním dělení počet chromozomů:
35) Mění se při II. Redukčním dělení počet chromozomů:
36) Jak se dělí plastidy:
37) Co jsou amyloplasty:
38) Které plastidy obsahují karoteny a xantofyly:
39) Z čeho vznikají plastidy:
40) Které organely mají vlastní proteosyntetický aparát:
41) U kterých organismů je složkou cytoplasmatické membrány cholesterol:
42) Co jsou tylakoidy:
43) Mají sinice plastidy:
44) Mají sinice tylakoidy:
45) Dvě základní funkce jádra:
46) Co je tonoplast:
47) Co se syntetizuje na drsném endoplasmatickém retikulu:
48) Kde se upravují produkty endoplasmatického retikula:

Žádné komentáře:

Okomentovat