Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Surrealismus

surrealismus - snaha vypovídat o obsahu podvědomí člověka - sny, představy - zaznamenává se tzv. automatickým psaním - bezprostředně, bez kontroly, logiky, důraz na náhodu

futurismus - obraz světa v pohybu, který je zachycen rozložením do časově následných fází, odstranění interpunkce
- vize socialismu, zkratky, termíny (Rusko)

kubofuturismus - neuspořádaný text, obdiv k modernímu
- zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu
- polytematičnost (uvolnění dějových souvislostí, spontánní proud představ)
- prolínání časových rovin
- zdůraznění grafické podoby básně  obrazové básně (kaligramy)
expresionismus - z lat. expressio = výraz
- protiklad pozitivizmu, naturalismu a impresionismu
- literární, výtvarný a divadelní směr
- umění výrazu, vyjádření z obavy o osud člověka, chápání reality zevnitř, nikoli zvenčí
- vyjádření duševních pocitů - děsu, hrůzy z násilí
Lev Blatný, J. Klíma, R. Weiner, J. Weis
- typický pro Německo ve 20. letech

Žádné komentáře:

Okomentovat