Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Architektura

Funkčnost, racionalismus
Funkcionalismus – zdůraznění účelu – funkce, málo zdobný
Konstruktivismus – zdůraznění účelovosti – přeceňuje význam konstrukce jako estetického prvku, málo zdobný

Malířství
Kubismus – neztvárňuje předměty tak, jak je vidíme, ale převádí je do základních geometrických ploch, snaha vytvořit trojrozměrný pohled na svět (Piccasso)
Fauvismus – užívá čistých barev ve větších plochách

Filozofie
Existencionalismus – po 1. světové válce, pocit nesmyslnosti existence, odcizení, vědomí nevyhnutelnosti smrti, zoufalství, izolovanost od společnosti

Výtvarné umění
Secese – snaha o oproštění od tradic, ornamentálnost, častá stylizace rostlin a zvířat, obroda řemeslné výroby (Alfons Mucha, Sarn Bernard)

Žádné komentáře:

Okomentovat